En stor konflikt är att sälar tar fisk från och skadar fiskeredskap. Inom vissa delar av svenskt fiske motsvarar dessa skador halva fångstvärdet och är ett hot mot dessa fiskens överlevnad. Tidigare har man studerat fiskars
och sälars beteende vid fiskeredskap, och tillverkat fasta redskap med starkare material eller hinder. Efterhand lärde sig sälar att komma åt fångsten och skadorna fortsatte. Sven Gunnar Lunneryd prövade ett nytt fast redskap med så stora maskor att fisken inte fastnade i maskorna, då den
jagades av en säl in mot det finmaskiga fångstrummet. Sälar slutade att besöka redskapet och skador på fångst och redskap minskade drastiskt. Nu används redskapet kommersiellt där fisket tidigare nästan försvunnit på
grund av sälskador.

En annan konflikt är att sälar sprider parasitiska nematoder till fisk. Vissa av dessa kan vara sjukdomsalstrande och kan göra fisken otrevlig att
äta. Detta har dock aldrig varit ett större problem i Sverige. Hos knubbsäl har parasiten en komplicerad livscykel, med två arter av kräftdjur och en
eller två fiskarter som värddjur. Sven Gunnar visade att trots kraftig tillväxt av sälbeståndet har halten parasiter i fiskarterna varit konstant i Skagerrak under 1990-talet.

En tredje konflikt beror på att sälar äter fisk, vilket kan påverka fiskbestånden. Man vet idag inte hur stor denna påverkan är. Att allmän jakt på säl skulle påverka fiskbeståndens storlek är högst oklart och därför ett
dåligt argument för jakt. En riktad jakt i skadedrabbade områden har större chans att ge tydliga effekter eftersom enskilda sälar tros vara specialiserade på att äta vissa fiskarter. Om jakten främst motiveras av att sälar är en resurs, som kan utnyttjas liksom andra jaktbyten, kan den bidra till att ändra dagens negativa syn på våra sälar.

För ytterligare upplysningar:
Sven Gunnar Lunneryd, Göteborgs universitet, Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium
Telefon: 0526–686 25, E-post: Sven.Gunnar.Lunneryd@tmbl.gu.se

Tanja Thompson, Informatör, Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap, Box 460, 405 30 Göteborg, Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851