Tid: 14 juni kl 16. 
Plats: Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60, Stockholm
Fritt inträde, ingen anmälan krävs, följ eventet på facebook för att få påminnelser. 

Med klimatkrisens exponering av ofattbara tillstånd har aktivism och ideologi tagit allt större plats i både konst- och kunskapsproduktion. Den globala uppvärmningen blir nu en snabbt växande del i samtidens estetiska uttryck – men vad kan och ska konsten egentligen göra? Dör konst när förnuft, moral och samhällsengagemang tar plats i den? Eller är det snarare så att stor konst är omöjlig utan etik och moral?

I det sista seminariet i serien Tipping points den 14 juni diskuterar konstnären Britta Marakatt Labba, Liljevalchs konsthalls chef Mårten Castenfors, en av skaparna av konstverket Tipping point Lars Bergström samt den politiska veteranen Gudrun Schyman punkten där konsten möter klimatkris och politik. Moderator: Folke Tersman

Efter seminariet specialvisas konstverket Tipping point. 

Mer information: https://www.iffs.se/tippingpoi…

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Presskontakt:
Henric Karlsson
Telefon:
072 080 23 77
Epost:
henric.karlsson@iffs.se
Presskontakt:
Erika Karlsson
Telefon:
08-402 12 36
Epost:
erika.karlsson@iffs.se