För att klara av de stora hållbarhetsutmaningar världen står inför krävs mod att fatta de svåra besluten. Men det krävs också en bredare diskussion där konst och kultur bidrar med nya perspektiv. Samt att vi förenas och agerar med respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är kärnan i årets upplaga av den internationella hållbarhetskonferensen ISDRS som sommaren 2022 arrangeras i Stockholm.

− Det krävs mod att leda förändring, mod att bli ledd och modet att fatta de svåra besluten. I konsten och kulturen finns inspiration och exempel på hur det är att vara en modig forskare och ställa avgörande frågor. I samtalet om ett hållbart samhälle har också de mänskliga rättigheterna en självklar roll. Inte minst med tanke på att vi allt oftare ser hur de rättigheterna trampas på världen över, säger Peter Dobers, professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, en av årets konferensvärdar.

Samarbete mellan sex lärosäten

Konferensen arrangeras för 28:e gången och samlar forskare inom området hållbar utveckling från hela världen. Nytt för i år är att årets konferensvärdar kommer från sex lärosäten i Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm, Försvarshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Marie Cederschiöld högskola, Stockholms konstnärliga högskola och Södertörns högskola.

− Kärnan i hur vi tar oss an hållbarhetsutmaningarna är att vi gör det i samarbete, och det har genomsyrat hur årets konferens tagits fram. Vi är sex lärosäten som arrangerar konferensen och tillsammans representerar vi mötet mellan den konstnärliga och vetenskapliga forskningen, men har också vart och unika ingångar till hållbarhetsforskningen. Tillsammans kan vi skapa en arena för spännande samtal, säger Peter Dobers.

I år arrangeras konferensen med det särskilda temat: Hållbar utveckling och mod: kultur, konst och mänskliga rättigheter. Ett tema som öppnar dörrar för nya möten.

− Stockholm är ett internationellt centrum för konstnärlig forskning som lockar konstnärsforskare från hela världen. Många konstnärliga forskare är fokuserade på att utforska hållbara praktiker. Årets konferens ger forskare möjlighet att tillsammans lära av varandra över disciplingränserna, och med varandra, om metoder och koncept som kan bidra till förändringar i hur vi skapar, arbetar och lever mer etiskt och hållbart, säger Juliette Mapp, professor i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola.

10 temaområden och 400 forskningsartiklar

Likt tidigare år är programmet uppbyggt kring tio olika temaområden. Totalt kommer drygt 400 forskningsartiklar presenteras och diskuteras. Programmet bjuder också på flertal intressanta keynote sessions där både nationella och internationella talare deltar. Några av dem som deltar är: Azza Karam, generalsekreterare för organisationen Religions for Peace, Carlton Waterhouse, USA:s miljöskyddsmyndighet, Jakob Trollbäck, huvudarkitekten bakom FN:s design av Agenda 2030 och de globala målen, Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola och författare.

Kontakt och mer information:

Konferensen äger rum mellan 15 och 17 juni 2022
Hemsida: www.2022.isdrsconferences.org

Projektledare: Johanna Holmberg
Presskontakt: Sophia Nilsson

 

 

 

 

Presskontakt:

Kommunikationsavdelningen

Telefon:

08-608 40 00

Mobil:

072-454- 55 14