Syftet med Katarina Lions avhandling Ă€r att visa att konst och historieskrivning inte alltid behöver formulera en helhet eller beskriva en utveckling mot ett slags syntes — tvĂ€rtom, visar hon att historien om Le Sacre du Printemps utgörs av olika hĂ€ndelser, dĂ€r olikheter bryts mot varandra utan att nĂ„gonsin förenas. Inledningsvis behandlar hon problematiken kring Millicent Hodsons och Kenneth Archers rekonstruktion frĂ„n 1987 av Nijinskijs ”bortglömda” version av baletten. Dessas val av metoder aktualiserar frĂ„gor som rör vetenskaplig legitimitet inom vĂ€sterlĂ€ndsk historieskrivning. HĂ€r poĂ€ngteras vikten av att dans traderas. Det leder till insikten om att en danshĂ€ndelse inte stĂ„r isolerad frĂ„n en samtida kontext. Helt enkelt kan den inte utgöra ett musealt uttryck för drömmen om det förgĂ„ngna.
FörhĂ„llandet till ”det primitiva” i danshistorien utgör grunden för den andra delen. HĂ€r tangeras frĂ„gor som rör utanförskap eller vĂ„r syn pĂ„ vad som kan betecknas som ”det andra” och vĂ„rt behov av hierarkier. Denna uppdelning i ”vi” och ”dem” visar sig fungera som en dramatisk formel genom Ă„rhundraden av vĂ€sterlĂ€ndsk dans och beskriver dĂ€rmed samtidigt en aspekt av kolonialismen.
VĂ„ra drömmar och fantasier om ”det andra” utgör Ă€ven utgĂ„ngspunkten för avhandlingens sista del, dĂ€r dansernas rituella tema blir grunden för en analys av det tidiga 1900-talets nya ”vetenskapliga” förhĂ„llande till religion, filosofi och psykologi. Synen pĂ„ konstnĂ€ren som geni relateras till Nietzsches tes ”gud Ă€r död” och samtidens behov av att skapa nya uppdelningar mellan ”vi” och ”dem”. Denna gĂ„ng rör vi oss i mĂ€nniskans undermedvetna. Riten, och den andliga kraft den innebĂ€r, Ă€r incitamentet till ett slags ”masspsykos” som gör att Le Sacre du Printemps kan beskrivas som ett koncept för olika politiska uttalanden.

Doktorsavhandlingens titel: Les Sacres: en socio-kulturell analys av tio versioner av ett vÄroffer
Disputationen Àger rum fredag 16 februari kl. 13.00 i hörsal 8, hus D, Södra huset. Opponent Àr professor Pentii Paavolainen, Helsingfors.

Katarina Lion kan nÄs pÄ Norrbackagatan 28, 113 41 Stockholm, tfn 08-34 76 91, e-post: lion@stockholm.mail.telia.com

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: