Maria Lantz, avgående rektor vid Konstfack i Stockholm, blir adjungerad professor vid Malmö universitet. I sin nya roll vill hon verka för att stärka samarbetet mellan universitetsvärlden och andra samhällsaktörer – både lokalt och internationellt.

–Åt båda håll! Nå ut med forskning och de idéer som föds här, samt få input från det omgivande samhället till universitetet. Jag vill också bidra med att utveckla fristående kurser på avancerad nivå och med att använda forskning i grundutbildningen, säger Maria Lantz.

Anställningen vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, vid Fakulteten för kultur och samhälle, KS, startar till hösten, inledningsvis på ungefär 20 procent. På distans har Maria Lantz med intresse följt fakultetens forskning, särskilt inom designområdet men också på Institutionen för urbana studier.

–Jag tycker att KS kännetecknas av att man är snabbfotad, att det finns en lyhördhet inför samhällets utmaningar och att man har tagit dem på allvar.

Spännande syn på forskning
Christel Brost är som enhetschef är väldigt glad över att ha knutit Maria Lantz till Malmö universitet och säger att hon har en rad erfarenheter som kommer att stärka undervisning och forskning på K3, främst inom fotografi och samtidskonst.

–Hennes syn på forskning – inte minst den konstnärliga forskningen i landet – är spännande. Inte minst i relation till vår undervisning och pedagogik. Hon har lett interdisciplinära projekt med forskare och yrkesutövare genom att använda fotografi, arkitektur, text och bildkonst på oväntade och spännande sätt, säger Christel Brost.

Andra utvecklingsområden är K3:s förhållningssätt till och användande av konst, det konstnärliga och dess relation till det offentliga. Där ingår också samarbetet med andra högskolor, konstinstitutioner och organisationer.

Sätta Malmö universitet på kartan
Dekan Annika Olsson lyfter fram att Maria Lantz är en internationellt erkänd konstnär och att hennes erfarenhet och nätverk kan bidra till att sätta K3 och Malmö universitet på kartan i det internationella forsknings- och utbildningslandskapet.

–Vi ges möjlighet att med hjälp av Maria Lantz fortsätta bygga och stärka alla våra kunskapsmiljöer. Utvecklingen av fristående kurser med anknytning till K3.s forskningsområden för livslångt lärande och omställning är ett annat område, säger Annika Olsson.

Maria Lantz slutar sin anställning på Konstfack i sommar. Utöver rollen som adjungerad professor vid Malmö universitet kommer hon att återgå till en bana som konstnär och skribent samt ha en del styrelseuppdrag.

Kontakta Maria Lantz: maria.lantz@konstfack.se, 08 450 41 01

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Epost:
magnus.jando@mau.se