Avhandlingen presenterar och diskuterar denna hittills osynliga del utav konstnärens omfattande produktion, vilken ger nya infallsvinklar till hans konstnärsskap i dess helhet.

För att bättre kunna förstå konstnärens livssituation, ger avhandlingens första del en kort översikt av Burmans konstutbildningar samt av hans vistelser i bland annat Sverige, Frankrike och Tyskland. En översikt ges dessutom av konstutställningar och samtida konstkritik, men också av konstnärens vistelse vid sanatoriet i Tallinn, alla viktiga delar i vad som formade hans ”livsrum”.

I andra delen diskuteras måleriets existentiella rum som öppnas i konstnärens verk, i en dialog med nutida konstteori. Några för konstnären viktigare teman såsom människoansiktet och figurens relation till rummet behandlas separat och analys av konstverken presenterar karaktäristiska drag i Burmans konstnärsskap. Den transcendenta dimensionen i Burmans kraftfulla, expressiva måleri, hans förmåga att visa det osynliga genom det synliga framtonas i avhandlingen som en del av konstens existentiella rum.

Kirsti Burman nås på:
Tel: 090-786 59 95
E-post: Kristi.Burman@arthist.umu.se

Onsdagen den 10 april försvarar Kristi Burman, institutionen för konstvetenskap, sin doktorsavhandling med titeln Paul Burman. Living and Existential Space.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Dramastudion, Humanisthuset.
Fakultetsopponent är professor Jaak Kangilaski, institutionen för konstvetenskap, Tartu universitet, Estland.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23