Amputation vid diabetes typ 1 blir relativt sett allt mer ovanligt i Sverige. Minskningen har varit drygt 40 procent under en period på cirka tjugo år. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Resultaten som publiceras i tidskriften Diabetologia bygger på registerdata om 46 088 personer med diabetes typ 1, under åren 1998-2019. Studien gjordes genom sammanlänkning av data från Nationella Diabetesregistret, Patientregistret och ett par andra nationella register.

Det som studerades var hur förekomsten av amputationer förändrades över tid. Forskarna gjorde också en kartläggning över riskfaktorer för amputation hos personer med diabetes typ 1.

Personerna i underlaget var i genomsnitt 32 år gamla när de inkluderades i studien. Ingen av dem hade då amputerats. 55 procent var män, 45 procent kvinnor.

Trendbrott till det bättre

Under de inledande åren 1998-2001 var sannolikheten för amputation 2,84 per 1 000 personer, på årsbasis. Under de sista åren, 2017-2019, var motsvarande andel 1,64 per 1 000. Minskningen av andelen personer som genomgick amputation per år var alltså 42 procent.

Studiens förstaförfattare är Sara Hallström, doktorand inom molekylär och klinisk medicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och specialistläkare i internmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

‚Äď Vi ser ett trendbrott vid tidsperioden 2014-2016, och ett par √•r innan detta ser vi ocks√• sjunkande l√•ngtidsblodsocker och f√∂rb√§ttrad njurfunktion. Det √§r de riskfaktorer som i denna studie visade sig vara de viktigaste f√∂r amputation hos personer med diabetes typ 1, s√§ger hon.

√Ėvriga konstaterade riskfaktorer var h√∂g √•lder, manligt k√∂n, hj√§rt-k√§rlsjukdom, r√∂kning och f√∂rh√∂jt blodtryck.

Mer vård och mindre lidande

Den förbättrade prognosen beror sannolikt på de senaste årens utveckling av diabetesvården, menar forskarna. Det handlar om intensiv behandling av påverkbara riskfaktorer genom exempelvis kontinuerlig glukosmätning, avancerade insulinpumpar och införandet av multidiciplinära diabetesfotteam.

Teamen hjälper patienter med svårläkta sår på fötterna till följd av kärlförändringar och försämrad känsel som kan orsakas av diabetes. Sår som inte läker riskerar i förlängningen att leda till amputation av fot, och i svårare fall även underben och lårben.

‚Äď Den sjunkande f√∂rekomsten av amputationer f√∂r personer med diabetes √§r viktig d√• amputation √§r ett ingrepp som orsakar ett stort lidande och funktionsneds√§ttning f√∂r de personer som beh√∂ver genomg√• detta, s√§ger Sara Hallstr√∂m.

Titel: Risk factors and incidence over time for lower extremity amputations in people with type 1 diabetes: an observational cohort study of 46,088 patients from the Swedish National Diabetes Registry, https://dx.doi.org/10.1007/s00125-021-05550-z

Kontakt: Sara Hallström, tel. 0768 32 30 06, e-post sara.el.nilsson@vgregion.se

Bild: Sara Hallström (foto: Ingrid Hallström)

Presskontakt: Margareta G. Kubista, tel. 0705 30 19 80, press@sahlgrenska.gu.se