Halten av enterovirus i avloppsvattnet i Göteborg har ökat dramatiskt och ligger på en för säsongen mycket hög nivå. Det visar mätningar och analyser från Göteborgs universitet.

Det var prover som togs i Göteborg den 17-23 juli (vecka 29) som först uppvisade den kraftigt förhöjda halten av enterovirus. Ökningen av virushalten i avloppsvattnet var mer än tusenfaldig, och den skedde under Gothia Cup, med tiotusentals besökande ungdomar i Göteborg.

– Vi har aldrig sett en sådan dramatisk ökning av enterovirus tidigare, konstaterar Helene Norder, forskningsledare vid Göteborgs universitet och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den förhöjda nivån kvarstod veckan därpå, den 24-30 juli (vecka 30), även om en viss nedgång noterades. Typbestämningen visade att ökningen i huvudsak bestod av virustypen E-30 – alltså inte E-11 som orsakat sjukdom och dödsfall hos nyfödda i flera europeiska länder i sommar.

Viss risk för utbrott

Enterovirus drabbar oftast barn och unga och kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom vid infektion, eller inga symtom alls.

Västra Götalandsregionens smittskydd och vårdgivare har fått information om den förhöjda nivån av enterovirus, och risken för ett eventuellt utbrott inom ett par veckor. Samtidigt fortsätter arbetet med provtagning och analyser.

– Eftersom vi hade ett E-30-utbrott för fem år sedan kan vi nog förvänta oss att det inte blir så kraftigt den här gången. Vi analyserar just nu den virusstam vi stött på för att se om den skiljer sig från den tidigare, säger Helene Norder.

Data om virus görs tillgängliga

Nordergruppens arbete med virusövervakning av avloppsvattnet i Göteborg har gått in i en ny fas efter pandemin. Provtagningen utgör inte längre diagnostisk rutin utan ingår i ett forskningsprojekt där gruppens teknik ska utvecklas för att kunna implementeras på fler laboratorier.

Det sker alltså ingen löpande rapportering veckovis, men de data om virusmängder som tas fram görs från och med nu tillgängliga allt eftersom hos det nationella forskningscentret SciLifeLab, se länk nedan.

Det sker alltså ingen löpande rapportering veckovis, men de data om virusmängder som tas fram kommer från och med nu att göras tillgängliga allt eftersom hos det nationella forskningscentret SciLifeLab, se länk nedan.

Mängd enteriska virus i avloppsvattnet (GU) – https://pathogens-dev2.dckube3.scilifelab.se/sv/dashboards/wastewater/enteric_quantification/

Kontakt: Heléne Norder, tel. 0702 79 19 99, e-post helene.norder@gu.se

Bild: Heléne Norder (foto: Elin Lindström)

Figur: Kurvan visar halten enetrovirus i avloppsvattnet i Göteborg från årsskiftet, med veckonummer på x-axeln. Skalan på y-axeln är inte linjär utan logaritmisk eftersom omfånget på ökningen varit så stort.

Presskontakt: Margareta G. Kubista, tel. 0705 30 19 80,  press@sahlgrenska.gu.se