– I den pågående omarbetningen av virkesmätningslagen ser man volym och energiinnehåll kan effektivisera hantering och handel med de olika sortimenten. Skogforsk har testat sex olika vågsystem och noggrannheten är riktigt bra.

– I den pågående omarbetningen av virkesmätningslagen ser man över möjligheten att väga skogsbränslesortimenten, säger Mia Iwarsson Wide som ansvarat för studien. Vikterna kan användas som underlag för ekonomisk ersättning till skogsägarna, men även för att ersätta entreprenörerna.
Vågarna klarar sig bra i Skogforks test – det rör sig generellt om avvikelser på under 1 procent.

– Dessutom kan man kalibrera de flesta vågarna mot förarens individuella arbetssätt, säger Mia Iwarsson Wide.

Bästa tillfället för vägning med en kranhängd våg är vid avlastningen – virkesvolymen i gripen ofta ungefär densamma varje gång, vilket gör det enklare att väga rätt. Det medför heller inga extra kranrörelser, men sänker trots det produktiviteten med ca 1-2 procent eftersom arbetet sinkas något.

Resultaten publiceras i Resultat 15-2012
 
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: