Under påsklovet pågår det en massa spännande aktiviteter för hela familjen på Curiosum science center vid Umeå universitet. En av aktiviteterna är ett kreativt labb för 13–18 åringar i länet, där ungdomarna i grupp får lösa världsproblem som fattigdom och klimatförändringar med hjälp av konst, kreativitet, teknologi och samarbete.

Maia Toots som är student på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Umeå universitet är en av arrangörerna. På fritiden jobbar hon både för MTF Labs som arrangerar eventet och som besöksvärd på Curiosum där eventet hålls.

– Jag är supertaggad på att få hålla i makeathonet tillsammans med ungdomar i olika åldrar. Vi har genomfört några testevent med otroligt givande resultat. I makeathonet får ungdomarna chansen att gruppvis bygga och förbättra riktiga prototyper, och skapa presentationer om dem, vilket ska bli så spännande, säger Maia Toots.

Eventet är en del av projektet Mind over Matter inom EU Erasmus+ och har som mål att öka motivationen bland ungdomar att söka till högre utbildning inom vetenskap, teknik och matematik. Det gör man genom att integrera konst, kreativitet, fantasi och vetenskapligt tänkande i en designprocess. På så sätt vill man avdramatisera vetenskap och få bort konstgjorda barriärer mellan konst och vetenskap. Att temat för eventet är ”Rädda världen” är ingen slump.

– Under makeathonet jobbar vi med fyra kategorier av så kallade MOM-kort. Korten är ett roligt sätt att gamifiera designprocessen och att skapa massor av möjligheter och projekt på kort tid. En av kategorierna, de 17 globala målen för hållbar utveckling, har fått bli utgångspunkt för hela makeathonet. Målen kommer vara invävda i de problem som ungdomarna ska lösa, säger Maia Toots.

Det finns också ett tävlingsmoment i makeathonet. De deltagare som lyckas bäst med sina prototyper och presentationer eller som antas ha stora möjligheter att utvecklas, har chansen att bli utvalda till ett nationellt makeathon i slutet av april, och därifrån till ett internationellt makeathon i sommar där ungdomarna får tävla i kreativt skapande.

Makeathonet på Curiosum pågår mellan den 19 och 21 april. Ungdomarna väljer själva hur många av dagarna de vill delta. Den som inte kan delta på plats har möjlighet att vara med digitalt. Hen får ett maker-kit hemskickat till sig.

– Det finns fortfarande flera platser kvar, så jag uppmanar alla som tycker att det verkar spännande att anmäla sig. Det här är ett väldigt speciellt projekt där deltagarna får med sig nya färdigheter inom teknologi, samarbete, planering och kreativt tänkande. Alla som deltar får ett europeiskt ungdomspass som visar på vilka kunskaper makeathonet har givit. Passet är internationellt erkänt inom EU och fungerar lite som ett CV, till exempel vid ansökan till skolor, säger Maia Toots.

Pressbilder

Två pressbilder på Maia Toots. Foto: Eva Lönn

Om arrangemanget:

Datum: 19–21 april
Tid: klockan 16-19

Journalister hälsas välkomna!

Mer information:

Om makeathonet på Curiosum

Läs artikel om Maia Toots, besöksvärd på Curiosum

Om Mind over Matter-projektet

Om Curiosum:

Curiosum är Umeås science center och makerspace som hösten 2020 officiellt öppnade upp dörrarna till en magisk värld för utforskande på Konstnärligt campus. Syftet är att öka barns, ungas och allmänhetens intresse för och kunskaper om vetenskap och teknik. Curiosum drivs av Umeå universitet och ingår i det strategiska partnerskapet med Umeå kommun.

Läs mer om Curiosum

För mer information, kontakta gärna:

Maia Toots, MTF Labs och Curiosum vid Umeå universitet
Telefon: 070 – 664 39 01
E-post: maia@mtflabs.net

Eva Lönn, kommunikatör Curiosum science center vid Umeå universitet
Telefon: 0730 – 64 77 50
E-post: eva.lonn@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23