Regeringen har beslutat att ställa en väpnad svensk styrka till förfogande för att delta i EU:s marina insats, Operation Atalanta, utanför Somalias kust. (läs pressmeddelande från regeringen) [Ref 1]

Nordiska Afrikainstitutets forskare är tveksamma till insatsen.

– Varför är det aktuellt nu? Piratverksamheten har minskat betydligt det senaste året, säger NAIs forskare Redie Bereketeab. [Ref 2]

Mats Utas är också skeptisk eftersom att piratattackerna till sjöss är en följd av konflikten på land och han anser det vore önskvärt att Sverige la resurserna där istället.

– Södra och centrala Somalia har stabiliserats det senast halvåret och det finns nu goda möjligheter för utomstående aktörer att göra något genom politiskt samarbete med Somalias regering och fredsförhandlingar med lokala aktörer, säger Mats Utas. [Ref 3]

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna.

Kontakta NAIs forskare för kommentar:
Mats Utas 018 471 52 91
Redie Bereketeab 018 471 52 52