På KTH arbetar en rad forskare inom ämnesområdet energi. Energi är en brett område, och inbegriper bland annat smarta elnät, elfordon, kärnkraft, batterier och elmarknader. Här är några av universitetets energiexperter.

Lars Nordström, professor i IT-system för elkraftsstyrning på KTH. På meritlistan finns expert på smarta elnät för EU-kommissionens räkning.
ProfilLars Nordströms profilsida
Telefon: 08 – 790 68 30
E-post: larsno@kth.se
Område: smarta elnät, styrsystem för elnät, ICT, energilager, elbilar

Carina Lagergren, professor i kemiteknik med inriktning mot elektrokemiska strömkällor.
ProfilCarina Lagergrens profilsida
Telefon: 08 – 790 65 07
E-post: carinal@kth.se
Område: bränsleceller, energilagring, elektrolys

Göran Lindbergh, professor i elektrokemi. Föreståndare för forskningscenter kring produktion, användning och lagring av vätgas.
Profil: Göran Lindberghs profilsida
Telefon: 08 – 790 81 43
E-post: gnli@kth.se
Område: bränsleceller, batterier, elektrokemi

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät. Har bland annat deltagit i regeringens nationella råd för smarta elnät.
ProfilLina Bertling Tjernbergs profilsida
Telefon: 08 – 790 90 45
E-post: linab@kth.se
Område: omställning av energisystemet, smarta elnät

Sonja Berlijn, professor i hållbara integrerade energisystem. Tidigare forskningsdirektör på norska Statnett, motsvarande Svenska Kraftnät.
ProfilSonja Berlijns profilsida
Telefon: 08 – 790 43 05
E-post: berlijn@kth.se
Område: digitaliserade elsystem, innovation, sektorintegrering, dekarbonisering (CO2 reduction, decarbonisation), förnybara energisystem

Janne Wallenius, professor i reaktorfysik. Expert på att utvinna mer energi ur redan använt kärnbränsle. Huvudsakligt forskningsområden är design och säkerhetsanalys av blykylda reaktorsystem.
ProfilJanne Wallenius profilsida
Telefon: 073 – 765 05 15
E-post: janne@neutron.kth.se
Område: nästa generations kärnkraftsreaktorer, blykylda reaktorer, små modulära reaktorer

Lennart Söder, professor i elkraftsystem. Han har också bland annat arbetat med stabiliteten i elsystemet.
ProfilLennart Söders profilsida
Telefon: 08 – 790 89 06
E-post: lsod@kth.se
Område: vindkraft, elsystem, reglering av vattenkraft, elmarknad, elektriska fordon

Andrew Martin, professor i energiteknik. Har bland annat koordinerat tre EU-projekt rörande forskningsinfrastruktur för bioenergi. Forskar om vattenrening, bland annat hur den kan göras energisnålare och billigare. Läkemedelsrester i avloppsvattnet är ett problem som han också arbetar med.
ProfilAndrew Martins profilsida
Telefon: 08 – 790 74 73
E-post: andrew@energy.kth.se
Område: biobränsle, membrandestillering, polygenerering, solenergi

Björn Palm, professor i energiteknik. Leder avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik. Björn Palms forskning inom ämnesområdet har stort fokus på ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan av energiomvandlingar i byggd miljö. Ett speciellt fokus ligger på värmepumpar, kylanläggningar, köldmedier samt på värmeväxlare och värmeöverföring.
ProfilBjörn Palms profilsida
Telefon: 08 – 790 74 53
E-post: bpalm@energy.kth.se
Område: energieffektivitet, termodynamik, kylteknik

Viktoria Martin, professor i energiteknik. Bedriver forskning kring lagring av värme och kyla. Energilagring i olika typer av system som byggnader, industriella processer och fjärrenergisystem är något Viktoria Martin arbetar med.
ProfilViktoria Martins profilsida
Telefon: 08 – 790 74 84
E-post: viktoria.martin@energy.kth.se
Område: termokemi, materialvetenskap, energilagring

Per Lundqvist, KTH:s vicerektor för hållbar utveckling. Per Lundqvist är professor i energiteknik och har aktivt utvecklat delar av KTH:s utbildning inom området. Han har arbetat med KTH Live-in-Lab där olika energilösningar testas i praktiken i ett studenthus och 2000-2006 satt han i FN:s klimatpanel.
ProfilPer Lundqvist profilsida
Telefon: 08 – 790 74 52
E-post: perlund@kth.se
Område: global uppvärmning, energiteknik

 

Presskontakt:

Peter Asplund

Telefon:

08 - 790 69 60

Mobil:

0760 - 50 69 60