Personer med psykisk ohälsa eller långvarig smärta som deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra mår bättre. Det visar en studie av Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU). Hon har studerat effekten av kulturunderstödd rehabilitering, även kallat Kultur på recept (KUR).

På uppdrag av Region Jönköpings län har Paula undersökt om personer som har fått remiss till KUR vid sjukskrivning, fått långsiktig effekt på sin psykiska hälsa. Personerna led av psykisk ohälsa såsom stressproblematik, ångest, depression eller ospecifik långvarig smärta.

Runt 200 personer som deltagit i KUR ingick i studien samt lika många från en kontrollgrupp. Genom att studera deltagarnas förändring av stress, ångest och depression efter sex och tolv månader framkom att den psykiska ohälsan hade minskat hos dem som deltagit jämfört med kontrollgruppen. Störst effekt syntes vid depression.

Kulturaktiviteter utmanar

Deltagare som medverkar i KUR träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan. Gruppen består av 6–9 personer och tillsammans gör de någon form av kulturaktivitet som att sjunga, spela teater eller utföra olika hantverk såsom måleri.

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula.

Alla aktiviteter är frivilliga och kräver inte att man ska prestera. KUR är arbetsförberedande då deltagarna behöver passa tider, ta sig till nya platser och träffa nya människor.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i KUR som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, avslutar Paula.

Sex regioner ingick i studien, Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion. Två regioner erbjöd KUR under tiden studien gjordes.

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se
Presskontakt:
Sophie Liljefall
Telefon:
+46 36-10 1816, 073/9100865
Epost:
sophie.liljefall@ju.se
Presskontakt:
Paula Bergman
Telefon:
0706980100
Epost:
paula.bergman@ju.se