Dr Baker är Reader i European Social Research vid Cardiff School of Social Sciences vid Cardiff University, England. Under läsåret 2001/02 vistades hon vid Europainstitutet i Florens. Dr Baker har en bred bakgrund inom det samhällsvetenskapliga området och inom miljöforskning. Hennes huvudsakliga forskningsområde ligger inom policyformulering och implementering av EU:s politik för miljö och hållbar utveckling, studier över östeuropeisk miljöpolitik och dessa länders harmoniseringsprocesser inför EU-medlemskap och genderperspektiv på miljöideologier. Dr Baker kommer under läsåret 2003/04 verka vid Umeå universitet.

Dr Baker har tidigare varit gästforskare vid statsvetenskapliga institutionen och Miljöhögskolan vid Umeå universitet. Hon återkommer till Umeå universitet hösten 2003.
Susan Baker är den första kvinnan och den andre samhällsvetaren som tilldelas professuren.

För mer information om dr Susan Baker kontakta professor Katarina Eckeberg
090-786 52 30
070-671 14 79
katarina.eckerberg@pol.umu.se