Bernt Gustavsson tillträder som professor i pedagogik med inriktning mot demokrati. Vid Örebro universitet kommer han att forska och arbeta med forskarutbildning vid pedagogiska institutionen samt vid den nya mångvetenskapliga forskarskolan Demokratins villkor som startar under våren.
Gustavsson forskar om frågor kring bildning och kunskap, hur dessa begrepp hänger samman och är relaterade till demokrati. Han vill bredda kunskapssynen. Kunskap behöver inte vara knuten till universitet och forskning, utan påträffas i alla typer av verksamheter. Demokratiseringen av utbildningsfrågor bör därför bestå av en breddad tillgång till högre utbildning, men även av att erkänna och jämställa olika utbildningar med varandra.

Pedagogikforskaren Agneta Linné tillträder som professor i pedagogik med inriktning mot didaktik. Vid Örebro universitet kommer hon att bygga upp forskning i anknytning till lärarutbildningen så att den blir starkt forskningsförankrad.
I sin forskning intresserar sig Agneta Linné för frågor om hur föreställningar om kunskap och lärande tagit form och styrts över tid, och vad som händer när idéerna möter skola och lärarutbildning. Hon forskar också om kvinnliga pedagogers röster i det offentliga samtalet om skola och undervisning. Hon ser det som en viktig uppgift att verka för reflektion kring vad historiska traditioner betyder idag, och vad man kan göra för att på den grunden mer medvetet bygga en demokratisk skola.

För mer information, kontakta
Bernt Gustavsson: tel. 019-30 12 38 eller e-post bernt.gustavsson@pi.oru.se
Agneta Linné: tel. 019-30 13 92 eller e-post agneta.linne@pi.oru.se

Fotografi på Bernt Gustavsson och Agneta Linné finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html

Bernt Gustavsson: tel. 019-30 12 38 eller e-post bernt.gustavsson@pi.oru.se
Agneta Linné: tel. 019-30 13 92 eller e-post agneta.linne@pi.oru.se