Kunskapsdagen ska bli ett återkommande evenemang där vi vill dela med oss av det kunnande som finns samlat på Sveriges yngsta högskola.Kunskapsdagen vänder sig till alla med intresse för aktuell forskning:Arbetslivskunskap, botanik, etnologi, historia, marinarkeologi,molekylär cellbiologi och ryska för att bara ta några exempel.

Program för kunskapsdagen finns på www.sh.se

Var: Södertörns högskola Alfred Nobels allé 12-14
När: Söndagen den 16 september klockan 10-16
Hur: Pendeltåg till Flemingsberg, tag rulltrappan upp mot Södertörns högskola och följ skyltar till hus Pontus, Alfred Nobels allé. Promenaden tar ca fem minuter.
Ytterligare information: Ingemar Björklund tfn 08-58 58 8179, e-post ingemar.bjorklund@sh.se eller Daniel Brolén 08-58 58 8423; daniel.brolen@sh.se
Bilder på de medverkande kan beställas av fotograf Denny Lorentzen 08-702 96 15 eller e-post: fotograf@dennylorentzen.com

Presskontakt:

Kommunikationsavdelningen

Telefon:

08-608 40 00

Mobil:

072-454- 55 14