Kan maskiner hjälpa en människa att lära sig av sina tidigare beslut? Detta är en del av vad forskarna inom programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH undersöker.

Kunskap är en viktig del för att ett företag ska kunna uppnå sina affärsavsikter. Den viktigaste delen är dock att använda kunskapen på rätt sätt. Detta kan i många fall uppnås med hjälp av regler som kan förstås av människor och kan användas av maskiner. Genom att utveckla interaktionen mellan människor och maskiner kan utnyttjandet och förståelsen för dessa regler förbättras.

Målet för Johan Silvanders forskning i ämnet programvaruteknik har varit att tillhandahålla ett ramverk för att skapa en dubbelriktad kunskapsöverföring mellan människor och maskiner.

I avhandlingen har han särskilt fokuserat på kunskapsöverföring av regler. Han har även undersökt hur en maskin kan förklara ett visst utfall, använda sin kunskap genom att ingripa för att uppnå vissa mål/avsikter samt ställa frågor av typen ”tänk om…” i syfte att lära av sina tidigare beslut genom att undersöka om ett alternativt beslut hade förändrat utfallet. I förlängningen bör forskningen kunna ge stöd till att analysera olika former av regler och beslut.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 10 december
Tid: Klockan 09:30-13:00
Plats: Sal J1630, Campus Karlskrona samt digitalt via Zoom, se mer information på BTH:s webbplats.


För mer information, kontakta Johan Silvander via e-post:
johan.silvander@bth.se

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 5 900 studenter och 460 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: