En veckokurs med läkar- och tandläkarstudenter vid Umeå universitet fick på onsdagen avbrytas och deltagarna skickas hem efter att två av studenterna testats positivt för covid-19. Kursen genomfördes i ett antal smågrupper, men det bedömdes ändå säkrast att avbryta för samtliga. Smittan har av allt att döma spridits vid en Valborgsfest där flera studenter deltagit.

– I samråd med Region Västerbotten bedömde vi att det inte kunde uteslutas att det kunde finnas smittade i flera av grupperna. Därför var det säkrast att avbryta hela kursen för att inte riskera att den eventuella smittan ska spridas mer, säger Magnus Hultin, programansvarig för läkarutbildningen vid Umeå universitet.

Det var vid en UGL-kurs, utveckling av grupp och ledare, som läkar- och tandläkarstudenter genomför mitt i utbildningen som smittan upptäcktes. Totalt deltog 91 studenter och 18 handledare i kursen som genomfördes som internat på Medlefors folkhögskola i Skellefteå och på Hallstaberget i Sollefteå. Det förekom ingen samling av alla studenter på de två orterna, utan kursen hölls i separata smågrupper om knappt tio deltagare per grupp. Måltiderna skedde vid olika tider och även resan till kursgårdarna skedde smittsäkert i flera bussar där studenterna satt med rejäla avstånd.

Två studenter sjukanmälde sig inför kursen och deltog därför aldrig. En av studenterna som deltog i Medlefors och varit frisk när kursen startade började visa förkylningssymtom under kursens gång och genomgick snabbtest som på onsdag eftermiddag visade på covid-19. Snabbtest gav positivt svar för ytterligare en student. Därefter togs omgående beslutet att avbryta kursen.

Samtliga deltagare har skickats hem med instruktioner att undvika alla kontakter tills vidare. De som har ingått i grupperna med de konstaterat smittade ska genomgå ett första covid-test på fredag och ett andra test på måndag För dem som då testas negativt kan restriktionerna sedan lättas. Övriga ska vara uppmärksamma på symtom och testa sig vid minsta misstanke.

Preliminär smittspårning tyder på att smittan har spridits vid en fest i Umeå på Valborgsmässoafton som flera studenter hade deltagit i. UGL-kursen var upplagd så att deltagarna i grupperna skulle komma från olika utbildningar och olika orter. Därmed fanns viss risk att studenter som hade deltagit i festen i fråga skulle finnas i fler grupper.

Inför UGL-kursen hade universitetet särskilt uppmanat studenterna att undvika kontakter med andra under veckan före kursen för att inte riskera att smittas.

– Vi hade vidtagit alla mått och steg för att så långt möjligt undvika smitta men ändå kunna genomföra kursen som är ett viktigt moment i utbildningen. Det är beklagligt att inte alla tycks ha hörsammat uppmaningen om att hålla distans under perioden före, säger Magnus Hultin.

UGL-kursen skulle, om den inte hade avbrutits, ha pågått till och med fredag.

För mer information, kontakta

Magnus Hultin
Programansvarig läkarutbildningen Umeå universitet
Telefon: 090-786 91 09
Mobil: 070-350 53 35
E-post: magnus.hultin@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805