I veckan släpps en ny forskningsantologi som undersöker den personliga assistans människor med funktionsnedsättning kan ha rätt till. En av forskarna som bidrar till antologin är John Magnus Roos från Högskolan i Skövde. Hans forskning visar att både kvaliteten på och kostnaden för den personliga assistansen påverkas av om den ges av kommunen eller av någon alternativ part.

Frågor kring personlig assistans väcker känslor och har varit flitigt debatterade under de senaste åren. Nu samlas bidrag från 21 forskare i en antologi som lyfter fram forskning om personlig assistans. En av de forskare som bidrar till antologin är John Magnus Roos som är lektor vid Högskolan i Skövdes institution för hälsa och lärande

John Magnus Roos har under flera år forskat om de olika organisationsformer som finns på marknaden för personlig assistans, både kommunala och alternativa former. I den nu aktuella antologin berättar han om sina resultat.

– Det verkar som att de brukare som får sin assistans i en alternativ form är lite mer nöjda än de brukare som får sin assistans via kommunen. Samtidigt är antalet beviljade timmar för alternativt utförd assistans högre än för kommunalt utförd. Det är problematiskt eftersom grundtanken är att rätten till assistans inte ska påverkas av vem som utför den, säger John Magnus Roos.

Enligt John Magnus Roos är en faktor bakom skillnaden att de alternativa aktörerna frekvent anlitar jurister som överklagar Försäkringskassans beslut. Detta driver i sin tur upp samhällets kostnader för den personliga assistansen.

– Vi kan inte se om det är de kommunala anordnare som ger för få timmar eller om det är de privata anordnarna som ger för många timmar. Vi kan dock konstatera är att timmarna varierar utifrån organisationsform. Vi kan också se att kooperativ är en organisationsform som levererar motsvarande kvalitet som privata anordnare men utan att driva upp kostnaderna, säger John Magnus Roos.

Svårt forskningsområde

Att forska inom området personlig assistans är inte alltid lätt eftersom både brukare och sektorn i sig själv har speciella förutsättningar.

– Vissa av brukarna har svårt att uttrycka sig och kan inte berätta om sina upplevelser vilket givetvis är en utmaning för forskaren. Den starka sekretess som finns inom sektorn gör också att det är svårt att utföra forskning inom området, förklarar John Magnus Roos.

Antologin ”Forskning om personlig Assistans” har tagits fram av branschorganisationen KFO Personlig Assistans, i samarbete med funktionshinderrörelsen och brukarorganisationerna. Den presenteras i Stockholm den 6 december. Vid lanseringen medverkar flera av författarna i panelsamtal om sina bidrag till antologin. Här kan du läsa mer om och anmäla dig till lanseringen.

John Magnus Roos närvarar vid antologilanseringen i Stockholm och går att nå på:
0730-48 28 72

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt:
Elisabeth Oesterreich
Telefon:
0500-448042
Epost:
elisabeth.oesterreich@his.se
Presskontakt:
Ulf Nylén
Telefon:
0500-44 80 61
Epost:
ulf.nylen@his.se