Gunnel √Ėstlund har i sitt avhandlingsarbete unders√∂kt hur patienterna sj√§lva ser p√• vad som hindrar eller fr√§mjar en √•terg√•ng till arbetet efter en sjukskrivning. Hon har intervjuat 10 m√§n och 10 kvinnor samt l√•tit ca 150 personer besvara en enk√§t.

Tre ‚ÄĚarenor‚ÄĚ visade sig ha betydelse i sammanhanget: v√•rden, arbetslivet och privatlivet. P√• privatlivets omr√•de handlade det om att f√• en rimlig arbetsf√∂rdelning i hemmet. I arbetslivet handlar det om att vara vad Gunnel √Ėstlund kallar en ‚ÄĚavsp√§nd arbetare‚ÄĚ.

Link√∂pingsforskaren har identifierat fyra typer av arbetsidentitet hos sina intervjupersoner, beroende p√• i vad m√•n man drivs av egna eller andras krav samt i vad m√•n man k√§nner sig trygg eller os√§ker i arbetet. F√∂rutom typen ‚ÄĚden avsp√§nde arbetaren‚ÄĚ (trygg i arbetet och driven av egen vilja) fanns ocks√• typerna ‚ÄĚden sp√§nde arbetaren‚ÄĚ, ‚ÄĚarbetsh√§sten‚ÄĚ och ‚ÄĚarbetsnarkomanen‚ÄĚ.

Hon tror att dessa olika identiteter kan vara något att utgå från i en diskussion om rehabilitering. Hon tror också att svårigheter att komma tillbaka efter en sjukskrivning kanske har mer att göra med en oförmåga att vila än med en bristande lust att arbeta.

‚Äď Mina intervjupersoner talade mycket om sin vilja att arbeta. N√•gon tyckte om att ha flera j√§rn i elden, en annan sa att hon kl√§ttrade p√• v√§ggarna om hon inte hade n√•got att g√∂ra, en tredje kallade sig sj√§lv f√∂r arbetsnarkoman. S√•dana personer har ingen d√•lig arbetsmoral. De beh√∂ver i st√§llet uppmuntras att ta det lugnt och att ge tid √•t sig sj√§lva, menar Gunnel √Ėstlund.

Det är särskilt lågutbildade kvinnor med ansvar för hela hemarbetet som kommer i kläm. För dem är det extra viktigt att hitta sätt att på ett bra sätt foga in avslappning och rörelseträning i deras redan överlastade vardag, så att inte rehabiliteringen blir bara ytterligare ett krav.

P√• v√•rdens arena, slutligen, efterlyste de intervjuade kontakter med n√•gon person som kunde k√§nna ansvar f√∂r just deras fall: en ‚ÄĚprofessionell mentor‚ÄĚ som skulle lyssna och st√∂dja, och med vilken de kunde ha en regelbunden kontakt.

Gunnel √Ėstlund disputerar den 6 december med professor Anne Hammarstr√∂m fr√•n Ume√• som opponent. Avhandlingen heter Promoting return to work ‚Äď lay experiences after sickness absence with musculoskeletal diagnoses. Gunnel √Ėstlund tr√§ffas p√• tel 0150-52 907, e-post gunnel.ostlund@ihs.liu.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: