Gunnel Östlund har i sitt avhandlingsarbete undersökt hur patienterna sjĂ€lva ser pĂ„ vad som hindrar eller frĂ€mjar en Ă„tergĂ„ng till arbetet efter en sjukskrivning. Hon har intervjuat 10 mĂ€n och 10 kvinnor samt lĂ„tit ca 150 personer besvara en enkĂ€t.

Tre ”arenor” visade sig ha betydelse i sammanhanget: vĂ„rden, arbetslivet och privatlivet. PĂ„ privatlivets omrĂ„de handlade det om att fĂ„ en rimlig arbetsfördelning i hemmet. I arbetslivet handlar det om att vara vad Gunnel Östlund kallar en ”avspĂ€nd arbetare”.

Linköpingsforskaren har identifierat fyra typer av arbetsidentitet hos sina intervjupersoner, beroende pĂ„ i vad mĂ„n man drivs av egna eller andras krav samt i vad mĂ„n man kĂ€nner sig trygg eller osĂ€ker i arbetet. Förutom typen ”den avspĂ€nde arbetaren” (trygg i arbetet och driven av egen vilja) fanns ocksĂ„ typerna ”den spĂ€nde arbetaren”, ”arbetshĂ€sten” och ”arbetsnarkomanen”.

Hon tror att dessa olika identiteter kan vara nÄgot att utgÄ frÄn i en diskussion om rehabilitering. Hon tror ocksÄ att svÄrigheter att komma tillbaka efter en sjukskrivning kanske har mer att göra med en oförmÄga att vila Àn med en bristande lust att arbeta.

– Mina intervjupersoner talade mycket om sin vilja att arbeta. NĂ„gon tyckte om att ha flera jĂ€rn i elden, en annan sa att hon klĂ€ttrade pĂ„ vĂ€ggarna om hon inte hade nĂ„got att göra, en tredje kallade sig sjĂ€lv för arbetsnarkoman. SĂ„dana personer har ingen dĂ„lig arbetsmoral. De behöver i stĂ€llet uppmuntras att ta det lugnt och att ge tid Ă„t sig sjĂ€lva, menar Gunnel Östlund.

Det Àr sÀrskilt lÄgutbildade kvinnor med ansvar för hela hemarbetet som kommer i klÀm. För dem Àr det extra viktigt att hitta sÀtt att pÄ ett bra sÀtt foga in avslappning och rörelsetrÀning i deras redan överlastade vardag, sÄ att inte rehabiliteringen blir bara ytterligare ett krav.

PĂ„ vĂ„rdens arena, slutligen, efterlyste de intervjuade kontakter med nĂ„gon person som kunde kĂ€nna ansvar för just deras fall: en ”professionell mentor” som skulle lyssna och stödja, och med vilken de kunde ha en regelbunden kontakt.

Gunnel Östlund disputerar den 6 december med professor Anne Hammarström frĂ„n UmeĂ„ som opponent. Avhandlingen heter Promoting return to work – lay experiences after sickness absence with musculoskeletal diagnoses. Gunnel Östlund trĂ€ffas pĂ„ tel 0150-52 907, e-post gunnel.ostlund@ihs.liu.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: