Kristina Fjelkestam vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet har gjort en pionjärstudie av denna litteratur och lägger fram sina resultat i en doktorsavhandling. Här framträder en spännande samling texter som ger en mångfasetterad bild av en epok präglad av kvinnors väg mot frigörelse och oberoende. Här finns de alla, från manhaftiga lesbianer till ungkarlsflickor och kamrathustrur.

På tjugotalet kämpade romanfigurerna för självförverkligande och överskridande av de traditionella konstruktionerna av kvinnlighet. Under trettiotalet släpper de kvinnliga huvudpersonerna sina högtflygande planer. De ägnar sig i stället åt praktisk handling i vardagen. Den textuella kvinnokampen fördes sålunda på två olika fronter, båda lika viktiga i emancipationens historia.”

Doktorsavhandlingens titel: Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige (Symposion: Stockholm/Stehag)

Disputationen äger rum fredag 19 april kl. 10.00 i hörsal 10, hus E, Södra huset, Frescati. Opponent är fil.dr Annelie Bränström Öhman, Umeå universitet

Kristina Fjelkestam kan nås på tfn 08-643 23 38, e-post: f67kf63j@students.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: