Vilka framgångsfaktorer finns bakom lyckat teamwork? Vad är det som gör att en ny kreativ idé blir en riktig succé för ett företag? Och hur kan företag jobba med öppen innovation tillsammans med andra för att skapa värde? Det är några frågor som Berlinprofessorn Linus Dahlander söker svaret på. Den 11 maj besöker han Lund som 2022 års mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi.

Linus Dahlander

Linus Dahlander. Foto: ESMT Berlin

Innovation, entreprenörskap och idéer med individen i fokus. Så sammanfattar Linus Dahlander, professor vid ESMT Berlin, sin forskning. I nästa andetag kallar han sina forskningsmetoder för ”eklektiska”, i den meningen att Linus Dahlander drivs av såväl nyfikenhet på det han ännu inte vet svaret på, som av en viss otålighet. Svaren på frågorna söker han såväl genom intervjuer och observationer som genom experiment.

– Det finns de som forskar på frågor som de egentligen redan vet svaret på. Det tycker jag inte är så roligt. Jag har flera gånger blivit överraskad över att våra resultat inte alls stämt överens med det vi trodde att vi skulle hitta. Men det är ju det som är spännande, säger Linus Dahlander, som i dag presenteras som 2022 års mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi.

Priset delas ut i samband med Ekonomidagen vid Ekonomihögskolan i Lund den 11 maj. Då kommer Linus Dahlander till Lund, men redan här presenterar vi honom och några av hans forskningsbidrag.

Team med lagom grad av självbestämmande presterar bäst

Ett färskt exempel på Linus Dahlanders forskning finns i artikeln Organizing Entrepreneurial Teams: A Field Experiment on Autonomy over Choosing Teams and Ideas, nyligen publicerad i topptidskriften Organizational Science. Där studerade Linus Dahlander med kollegor 939 studenter som alla deltog i en kurs där de under elva veckor utvecklade en företagsidé och sedan presenterade den för verkliga investerare och så kallade affärsänglar. Studenterna delades in i grupper om tre personer, som sinsemellan fick olika förutsättningar. Allt för att kunna studera vad som verkar ge bäst effekt på att attrahera gillandet och investeringsviljan från de medverkande investerarna.

– Om jag ska vara ärlig, så blev jag väldigt förvånad över resultatet, säger Linus Dahlander.

Hela experimentet byggde på idéer om medbestämmande och autonomi: om du får vara mer delaktig i att bestämma vad du arbetar med på jobbet, så får du också bättre resultat. Eller? Stora företag som Google och Spotify har redan prövat detta i praktiken.

De olika studentgruppernas förutsättningar byggde på att en fjärdedel av teamen varken fick välja gruppmedlemmar eller vilken idé de skulle jobba med. En fjärdedel fick välja gruppmedlemmar fritt, men inte idé. En fjärdedel fick välja idé fritt, men inte medlemmar. Sista delen fick både välja medlemmar och idé.

– Det visade sig att de som inte fick välja alls presterade sämst när det kom till investerarnas omdöme. Men det som överraskade oss var att det gick i princip lika dåligt för dem som fick välja helt fritt. Det gick allra bäst för dem som fått välja antingen deltagare eller idé, säger han.

Team som kunde påverka antingen sina idéer eller sina medarbetare (men inte båda) bedömdes ha 50 procent högre sannolikhet att lyckas jämfört med lag som saknade autonomi och 49 procent högre sannolikhet att lyckas än lag med full autonomi. De fick också 82 procent mer av den fiktiva investeringsbudgeten än de som saknade autonomi och 23 procent mer av budgeten än de som hade full autonomi.

Linus Dahlander är noga med att poängtera att resultaten, som bygger på studentprojekt, inte nödvändigtvis går att översätta till vilka organisationer som helst. Men det finns ändå viktiga lärdomar att dra.

– Du bör som företag inte fundera på om du ska ge dina medarbetare autonomi, utan vilken sorts autonomi och på vilket sätt du ger dem det, säger han.

Forskar på idéer tillsammans med Lego

Linus Dahlander anses vara en av de absolut främsta forskarna inom öppen innovation – innovationsprocesser som spänner över enskilda företags gränser och bygger på samarbete och kunskapsspridning. Det innebär att han till exempel studerar hur innovation kan skapas inte bara av en tillverkare av en produkt, utan från flera källor, inklusive kunder och konkurrenter.

Han samarbetar med Lego i ett aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Aarhus University. Det hela bygger på att Lego under benämningen ”Lego Ideas” låter användare ladda upp sina egna kreativa legoprojekt och rösta på dem. Alla förslag som får över 10 000 röster går vidare till beslut hos Lego – användarnas förslag får möjlighet att bli verkliga produkter.

– Vår roll som forskare i det projektet är att försöka ta reda på om det går att förutsäga vilka idéer som blir ”the next big thing”.  Vi har tillgång till massor unika data och har utvecklat våra metoder, bland annat med bildigenkänning, men det har visat sig vara betydligt lättare att förutspå vilka idéer som är dåliga, än de som är riktigt bra. Vi kan se vilka som har potential, men över ett visst tröskelvärde blir det extremt slumpmässigt, eller att det är så många faktorer som samspelar, som sociala influenser och att man kikar på varandras idéer, säger Linus Dahlander.

Under covid-19-pandemin har han sett hur många företag vågat ta steget till att samarbeta på sätt som de inte gjort tidigare.

– Kriser öppnar ofta upp för ändrade beteenden och nya samarbeten. När jag skriver i Harvard Business Review om att det är dags för företag att satsa på öppen innovation nu, så får jag väldigt mycket respons. Företagen undrar hur de själva kan gå till väga. Då svarar jag att det i grund och botten handlar om att veta vad man utgår ifrån. Vad vill du uppnå? Vad vill du lösa? Om du vet det, så bör du kunna designa en process för innovation som gagnar företaget.

Ser fram emot att knyta kontakter i Lund

Linus Dahlander är smålänningen som doktorerade vid Chalmers och tog sig ut i världen redan som doktorand. Han har varit verksam vid bland annat Stanford University och Imperial College Business School innan han 2017 blev professor vid European School of Management and Technology (ESMT) i Berlin. I maj gästar han Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som den tredje i raden av mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi. Priset är på en miljon kronor och kom till på initiativ av företagsledaren Jan Söderberg med familj.

– Det känns väldigt överraskande och jättebra. Jag ser fram emot att träffa kollegorna i Lund. Jag satt faktiskt just och läste en artikel av den första pristagaren Marianne Bertrand när jag fick meddelandet om att jag får priset. Det var ett märkligt, men roligt sammanträffande, säger Linus Dahlander.

Han ser fram emot att knyta kontakter med forskarna och företagen som kommer delta under den populärvetenskapliga Ekonomidagen i Lund. Linus Dahlanders prisföreläsning utgör dagens finalnummer.

– Jag tror att våra personliga nätverk har blivit lite fattigare under pandemin. Man fortsätter prata med dem man redan känner, eller forska med dem man redan forskat med. Det blir inte så mycket möjligheter till att skapa nya band. Just därför ska det bli extra roligt att få komma till Lund och expandera mitt nätverk, säger han.

Är du intresserad av att höra mer om Linus Dahlanders forskning? Välkommen till Ekonomidagen i Lund den 11 maj. Du kan också följa dagen på distans då vi direktsänder större delen av programmet online.

Mer om forskningen

When autonomy helps team performance and when it doesn’t (hbr.org)

Organizing entrepreneurial teams: A natural field experiment of the autonomy in choosing teams and ideas (ESMT Berlins webbplats)

Pressbilder

Pressbilder
Foton på Linus Dahlander kan laddas ner här. Fri användning. Bildbyline: ESMT Berlin.

Foton på representanter från Lund. Se inloggningsuppgifter för press på bildbankens förstasida, sök sedan på personernas namn för högupplösta bilder.

Intervjuer för press

Linus Dahlander är bosatt i Berlin och är tillgänglig för intervjuer dagarna i anslutning till att priset tillkännages. Mejla gärna Dahlander för att schemalägga en intervju.

Linus Dahlander är även tillgänglig för intervjuer under besöket i Lund 10–12 maj. Mejla presskommunikatör Louise Larsson för att boka en intervju.

Fakta

Linus Dahlander (född 1979) är professor i strategi vid ESMT Berlin och innehavare av Lufthansa Group Chair in Innovation. Magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Disputerade 2006 på Chalmers tekniska högskola med avhandlingen Managing beyond firm boundaries: Leveraging user innovation networks.

Har bland annat varit gästforskare och postdoc vid Stanford University i USA. Har även varit verksam vid Imperial College Business School. Verksam vid ESMT Berlin sedan 2011 och professor vid samma lärosäte sedan 2017. Har utsetts till en av världens 40 bästa professorer under 40 år (Best 40 Under 40 Professors) av tidskriften Poets & Quants 2017.

ESMT Berlin är trippelackrediterad och anses vara en av Europas absolut bästa handelshögskolor. Enligt Financial Times rankning av handelshögskolor 2021 når ESMT Berlin sjunde plats i Europa och första plats i Tyskland.

https://mb.cision.com/Public/30/2557370/9ce5719a05928d1f_800x800ar.jpg

Jan och Åsa Söderberg. Foto: Håkan Röjder

Om priset och Ekonomidagen

Jan Söderberg är grundare och ägare av bolagsgruppen Söderbergföretagen. Han är också vice ordförande i Ratos och medlem i Ekonomihögskolans rådgivande kommitté. Åsa Söderberg arbetar vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Jan och Åsa Söderberg med familj donerade under 2018 tre miljoner kronor till Ekonomihögskolan för att instifta ett nytt ekonomipris och arrangera populärvetenskapliga föreläsningar om ekonomi i samband med att priset delas ut.

The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management (på svenska: Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi) består, förutom äran, av en miljon svenska kronor. Huvuddelen av prissumman, 80 procent, är avsedd för att stödja pristagarens forskning, i första hand för att göra det möjligt att engagera yngre forskare som medarbetare. Resten av prissumman, 20 procent, är avsedd för pristagarens fria disposition.

Priset delas ut till en framstående forskare under 50 år inom området Economics and Management.

Läs mer om priset på ehl.lu.se

Årets pristagare håller sin prisföreläsning på eftermiddagen den 11 maj, som avslutning på den årliga Ekonomidagen i Lund. Årets tema: Företagande, risk och entreprenörskap – business as usual, eller?

Läs mer om Ekonomidagen i Lund

Linus Dahlander
Professor i strategi vid ESMT Berlin
Innehavare av Lufthansa Group Chair in Innovation
2022 års mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

linus.dahlander@esmt.org
+49 30 212 31-1538

Louise Larsson
Presskommunikatör

louise.larsson@ehl.lu.se
072-722 00 66

Förmedlar kontakt med donatorer och/eller representanter från Ekonomihögskolan.