En virkesbil förbrukar i genomsnitt 6 liter diesel per mil. Skogsbranschens kostnad för diesel i samband med virkestransporter är drygt en halv miljard kronor per år. I forskningsprojektet Transmit har SkogForsk under två år kartlagt de faktorer som har störst betydelse för bränsleförbrukningen. Resultaten visar att det finns stora möjligheter att minska dieselanvändningen.

– Dieselförbrukningen styrs i stor utsträckning av vägens standard. Vägens bredd, kurvighet och beläggningens kvalitet påverkar antalet inbromsningar och accelerationer och därmed dieselförbrukningen, som kan variera 25–40 procent mellan bra och dåliga asfalterade vägar. Genom att planera sin transport och därmed välja den bästa vägen med avseende på körtid och bränsleförbrukning skulle transportkostnaden kunna sänkas, säger Mattias Forsberg på SkogForsk som ansvarat för projektet Transmit.

Utbildning ger resultat
Forskarna har också studerat effekten av att förare utbildas i bränslesnålt körsätt, så kallad Heavy EcoDriving.

– Vi kan se att en mjukare körstil sänker dieselförbrukningen med 5–8 procent. Förbättringen gäller på lång sikt och inte bara i direkt anslutning till att föraren fått sin utbildning, säger Mattias Forsberg.

Upprustning av vägar motiveras ofta av högre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Projektet visar att också drivmedelsförbrukning och miljö gynnas av bättre vägstandard.

Fakta om Transmit
Resultaten från Transmit bygger på uppgifter som samlats in från fyra fordon under två år. Med hjälp av fordonsdator och satellitkommunikation (GPS) har bränsleförbrukningen automatiskt kunnat mätas på ett hundratal referenssträckor av olika standard. Varje dag har resultaten skickats med mobil kommunikation från virkesbilarna till SkogForsk för analys.

I projektet TRANSMIT (uttyds: ”Transporteffektivisering med integrerad informationsteknologi för skogsindustrin”) har följande företag deltagit: SkogForsk, Hogia Communications, Telia Mobile AB, Volvo TIS, Scania Infotronics, Södra Skogsägarna, Holmen Skog AB och JF Skogs AB. Projektet har löpt under två år och VINNOVA har stått för hälften av finansieringen.

Mattias Forsberg, SkogForsk. Tel: 018-18 85 00, 070-218 85 25
Malin von Essen, pressansvarig. 018-18 85 00, 070-630 68 67