För 80 sedan startade landets första socionomutbildning av Stockholms stad och Centralförbundet för socialt arbete. Detta firar Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan med en konferens med temat

Nya mål för socialt arbete – vetenskap, professionalitet, politik

Tid: 25 och 26 oktober
Plats: Institutionen för socialt arbete- Socialhögskolan, Sveavägen 160 (f.d. Sveaplans gymnasium)

Temat för konferensen är inspirerat av Socialstyrelsens program om kunskapsbaserad socialtjänst – ett regeringsuppdrag – och med tillägg av den politiska aspekten.
– Den politiska styrningen av socialt arbete vill vi betona med denna konferens och samtidigt visa på det spännande forsknings- och utvecklingsarbete som institutionen bedriver, säger Anna-Lena Lindquist, prefekt vid institutionen.

Konferensen inleds av socialborgarrådet Kristina Axén Olin som talar om ”Den politiska styrningen av det sociala arbetet” och professor em. Ulla Pettersson som talar över ämnet ”Den professionella styrningen av socialt arbete – en jämförelse mellan USA och Sverige”.

Under eftermiddagen 25 oktober och förmiddagen 26 oktober presenteras institutionens forskning i 37 parallella seminarier.

Jubileet avslutas fredag eftermiddag med en paneldebatt, ”Socialt arbete – en profession klämd mellan vetenskap och politik”. Debattdeltagare är f.d. socialminister Bengt Westerberg, generaldirektör Kerstin Wigzell, försvarsminister Björn von Sydow (f.d. prefekt vid institutionen) och professor Anders Bergmark. Debattledare är professor Mats Thorslund.

Närmare information finns på www.socarb.su.se/80_ars_jubileum.htm

Närmare upplysningar lämnas av Anna-Lena Lindquist på tfn 16 32 44, e-post anna-lena.lindquist@socarb.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: