Doktorsavhandlingen On distributed real-time systems: The mStar environment, net-based learning and context-aware applications, med vilken doktoranden Kåre Synnes disputerar fredagen den 7 juni, behandlar ämnet distribuerade synkrona system med två utvecklade ramverk som exempel.

Det första ramverket är mStar, som tagits fram för möten över internet, så kallade e-möten. mStar innehåller verktyg för ljud- och bildkonferens samt applikationer som delad whiteboard, webbrowser och chat. Tankarna och erfarenheterna kring framtagandet och användandet av mStar ledde 1999 till startandet av företaget Marratech AB, som i dag kommersialiserat omgivningen.

Det andra ramverket är en plattform för det som kallas situationsmedvetna applikationer, där bland annat en användares position används för att skapa en ny generation
distribuerade applikationer.
Plattformen tillåter flera positioneringsmetoder att sömlöst nyttjas till att skapa en mer täckande och precis positionering (bland annat genom att applikationer delar med sig av sin positionsinformation, så kallad peer-to-peer), samtidigt som den enskilde användarens integritet skyddas genom personifiering av plattformen.

De två ramverken har användningsområden bland annat inom nätbaserat lärande och distribuerad hälsovård.

33-årige Kåre Synnes är född i Sollefteå och tog examen vid den datatekniska linjen vid Luleå tekniska universitet 1995. Samma år började han arbeta vid Ericsson Erisoft i Luleå och var en av grundarna när Marratech AB startades 1997. Han tog sin licentiatexamen 1999 och är sedan 1998 kapten i Luftvärnet.

Upplysningar: Kåre Synnes, tel. 0920-49 15 07, Kare.Synnes@cdt.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: