Engblom är docent i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Han har i många år kombinerat medieforskning och journalistisk verksamhet. Bland annat har han varit distriktschef för SVT:s Smålands- och Gävle-Dala-distrikt och direktör för kulturcentret Nordens hus i Reykjavik.
Engblom är en av författarna till det fjärde och sista bandet av Den svenska pressens historia, som utkom för någon månad sedan. Han har också skrivit en bok om rekryteringen till radio och tv. Doktorsavhandlingen 1980 behandlade Arbetarpressen i Göteborg.
Engblom tillträder den 1 juli 2002. Medie- och kommunikationsvetenskap är ett av de största ämnena vid Högskolan i Jönköping med cirka 300 studenter.

För ytterligare information kontakta:
Professor Lars-Åke Engblom, tfn 036-15 77 46, 036-14 43 70 (bost), tfn 031-773 49 85 (Göteborgs universitet), e-mail Lars-Åke.Engblom@hlk.hj.se