Elever använder nästan all tid i skolan till att träna rutinfärdigheter, något som kan få till följd att det matematiska innehållet kommer i skymundan. Eleverna använder i mycket stor utsträckning ytliga minnesbilder och intränade, ofta obegripliga, procedurer för att lösa uppgifter. En sådan strategi kommer till korta när eleverna träffar på nya problem eller när djupare matematiska resonemang krävs. Utforskning av och diskussioner om matematiska begrepp och frågeställningar kan vara ett sätt att ge eleverna en bättre förståelse av matematiken, och därmed möjligheter att behandla mer genuina problem. Detta är den första doktorsavhandlingen i matematik med inriktning mot matematikdidaktik som presenterats vid Umeå universitet.

Tomas Bergqvist nås på:
Tel: 090 – 786 61 39
Hem: 0934-300 20.
E-post: tomas.bergqvist@math.umu.se

Torsdagen den 1 november försvarar Tomas Bergqvist, matematiska institutionen, Umeå Universitet, sin doktorsavhandling med titeln: To Explore and Verify in Mathematics. Svensk titel: Att undersöka och verifiera i matematik.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i MIT-huset, hörsal MA121.
Fakultetsopponent är Dr. Morten Blomhøj, Roskilde Universitet, Danmark.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23