Latex har sedan lång tid tillbaka använts för olika typer av ytbehandling av papper. På senare år har intresset fokuserats mot polymerens egenskaper att bilda ett täckande skikt på pappersytan.

– Ytbehandlingen är till för att skapa en barriär mot till exempel fukt för livsmedelsförpackningar. Jag provar olika bestrykningar av papperet med latex och ser sedan vad det ger för resultat, vilka egenskaper barriärskiktet har. Syftet har varit att förstå vilka bakomliggande faktorer som avgör hur en bra barriär bildas, säger Caisa Andersson.

Bestrykning av papper och kartong med latex har flera fördelar jämfört med beläggningar av polyeten som har varit dominerande fram till idag. En latexfilm gör att förpackningen enkelt kan återvinnas eller komposteras. En annan fördel är att förpackningens fogar lätt kan smältas samman utan att kanterna behöver limmas.

Caisa Andersson ingår i en forskargrupp som leds av professor Lars Järnström. Hon är en av ett 20-tal doktorander som ingår i ett nationellt nätverk kring ytbehandlingsforskning. Där finns, förutom Karlstads universitet, även Luleå tekniska universitet samt bransch- och industriforskningsinstitut.

Med sin avhandling ”Interactions between polymers in dispersion coating and surface sizing of paper and board” blir hon den första egna doktoranden att disputera vid Institutionen för kemi vid Karlstads universitet.

För mer information, kontakta Caisa Andersson, e-post Caisa.Andersson@kau.se eller Lars Järnström, professor i ytbehandlingsteknik, tfn 054-700 16 25 alt. 070-209 75 24.