Lena Torell är som VD för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien en av Sveriges främsta företrädare för ingenjörsvetenskapen. Hon är materialfysiker och har varit professor och vicerektor vid Chalmers och forskningsdirektör vid EU-kommissionen i Bryssel. Lena Torell har även varit styrelseordförande vid Mälardalens högskola under en viktig och framgångsrik period för forskningens utveckling vid högskolan.

Bengt Asker har varit verksam i svensk programvaruindustri sedan början av 1960-talet. Han har kombinerat nyckelpositioner inom näringsliv med
engagemang för den akademiska utvecklingen inom området. Bengt Asker har bland annat som ordförande i forskningsprogrammet ARTES styrelse gjort betydelsefulla insatser för den snabba utvecklingen av realtidsforskningen vid Mälardalens högskola.

För mer upplysningar kontakta dekanus Kimmo Eriksson, tel 021-10 15 33.

Presskontakt:

Jessika Hedén

Telefon:

021-10 15 86

Mobil: