-Eftersom provinstallationerna inte godkändes sommaren 2001 kunde inte leveranserna påbörjas. Vi höjde då kraven ytterligare och krävde att solfångaren inte bara skulle klara de inledande proven för P-märkning, utan att de även skulle vara P-märkta innan leveransen påbörjades, säger Matti Nordenström, ordförande i tävlingsjuryn. P-märkning är en kvalitetskontroll som utförs av SP.

Lönsam solvärme
Vinnaren, Uponors solsystem, är betydligt billigare än tidigare system. Ett system som förut kostade 20 – 25 000 kronor får man nu för 16 000 kronor (återbetalningstid 5 år), vilket är lönsamt om det installeras i samband med byte av varmvattenberedaren och med ett statligt solvärmebidrag på 5 000 kronor. Bidraget gäller för åretruntboende.

Internationellt deltagande av högsta klass
Uponor AB utsågs den 15 mars 2001 till vinnare. Konkurrensen var hård och flera andra system, såväl svenska som internationella fick hedersomnämnanden av juryn. Bakom tävlingen stod OECDs energiorgan International Energy Agency (IEA) som under svensk ledning drev ett projekt för att skapa en större marknad för solvärmesystem. I IEA-samarbetet deltar Belgien, Danmark, Kanada, Nederländerna, Schweiz och Sverige. Sveriges engagemang har kanaliserats via f d Byggforskningsrådet, numera Formas och lokala investeringsprogrammet i Stockholms Stad (LIP-kansliet). Miljöaktion Värmland har organiserat alla kunder.

Ytterligare information om tävlingens resultat finns på http://solupphandling.bfr.se

Mer information kan också fås av Emilie von Essen på Formas, tfn 08-775 40 38,
e-post: emilie.von.essen@formas.se och Michael Rantil, tfn 08-775 40 67, e-post: michael.rantil@formas.se