Finn Bengtsson, professor i farmakologi vid Linköpings universitet och överläkare vid psykiatriska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping, leder den enda svenska forskargrupp som idag arbetar på det här området. Internationellt finns däremot sedan flera årtionden en livaktig verksamhet. Finn Bengtsson har bl a varit med om att planera en konferens kallad ISHE som äger rum i Amsterdam vid månadsskiftet.

– Vår hjärna är beroende av en balanserad ämnesomsättning. Om levern är skadad av alkohol, gulsot eller tumörer kan den inte längre åstadkomma denna balans, och då påverkas hjärnfunktionerna, förklarar han.

Först sker bara små förändringar, som att reaktionerna blir långsammare. Det finns studier som tyder på att detta inte är helt ovanligt, utan att ganska många människor löper en ökad risk för arbets- och trafikolyckor på grund av underfunktion i levern.

Nästa steg är neuropsykiatriska symtom av många olika slag.

– Leversjukdomen kan leda till nedstämdhet, kraftiga svängningar i humöret, aggressivitet, förvirring, hallucinationer och vanföreställningar. Det kan för utomstående vara lätt att tro att det rör sig om en psykisk grundsjukdom, men t.ex. slentrianmässig förskrivning av psykofarmaka hjälper inte utan kan tvärtom ofta försämra tillståndet för patienten ytterligare, säger Finn Bengtsson.

Medicinering och annan behandling som förbättrar leverns tillstånd ger däremot bättring. Det är därför viktigt att läkarna lär sig identifiera dessa patienter, så att deras bakomliggande leversjukdom blir upptäckt och behandlad.

Finn Bengtsson nås på tel 070-521 3637, Finn.Bengtsson@inr.liu.se

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: