Han kommer att läsa den på sitt språk, ungerska. Den svenska översättningen, som gjorts av Ervin Rosenberg – som även översatt hans senaste bok på svenska, Galärdagbok – läses av skådespelaren Björn Granath. Dennes uppläsning kommer att tolkas till teckenspråk av tolkar vid Stockholms universitet.

Tid: måndag 9 december kl. 19.00
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati

Närmare information kan fås av Agneta Paulsson, Enheten för kommunikation och samverkan, tfn 16 22 56, 070-696 65 15, agneta.paulsson@eks.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: