Studien presenteras vid det 27:de årsmötet av cancerkongressen European Society of Medical Oncology (ESMO). För första gången har förekomsten av GIST kunnat kartläggas i en avgränsad befolkning. En metod för att
säkerställa diagnosen GIST, utvecklad vid Sahlgrenska akademin, samt unika möjligheter att efterundersöka tidigare tagna vävnadsprover har gjort kartläggningen möjlig.

16 personer per 1.000.000 invånare insjuknar varje år med denna mag-/tarmtumör. ­ GIST-tumören är mycket mer vanlig än vi hittills trott och det är avgörande för patienten att diagnosen snabbt blir rätt, säger professor Lars-Gunnar Kindblom vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Tumörerna kan se väldigt olika ut och vår metod för att se om det rör sig om en GIST-tumörer bör spridas och användas av läkare för att ställa säkraste diagnosen och därmed ge patienterna den rätta behandlingen.

Studien presenterades av en forskargrupp som leds av professor Lars-Gunnar Kindblom, professor Jeanne M Meis-Kindblom och docent BengtNilsson. Gruppen analyserade patientjournaler och vävnadsprover från patienter från 1983 till år 2000 och hittade 400 fall av GIST. Detta var
mer än tre gånger fler fall än vad som ursprungligen diagnosticerats. Hälften av dessa tumörer har ett mycket aggressivt förlopp.

Den nya analysen inkluderade undersökning avseende förekomst av den så kallade kit-receptorn, som regelbundet finns vid cellytan av GIST-tumörer. Lars-Gunnar Kindblom rekommenderar nu att analysmetoden regelmässigt används för diagnostik av tumörer i mag-/tarmkanalen.

Historiskt har GIST-tumörer varit extremt svåra att behandla eftersom tumörerna inte reagerar på strålbehandling eller cellgifter. Kirurgi för att ta bort GIST har mestadels varit symptomlindrande och har sällan
lett till bot vid de elakartade formerna av GIST.

En av anledningarna till att studien kunnat genomföras, är att det i Västra Götalandsregionen, ett område med cirka 1,5 miljoner invånare, endast finns fyra patologilaboratorier vilka utför samtliga vävnadsanalyser vid misstanke om cancer. Detta har gjort insamlingen av
vävnader hanterbar och upprepade analyser möjliga.

För mer information kontakta
professor Lars-Gunnar Kindblom, Institutionen för laboratoriemedicin
Tel 031-342 19 28
Mobil 0733-508 535
E-post lars-gunnar.kindblom@llcr.med.gu.se

Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57