Nu är det klart att Ljungby kommun kommer starta en förskollärarutbildning med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) som utbildningsansvarig. Redan till hösten börjar studenterna att läsa den 3.5-åriga utbildningen på Campus Ljungby.

Ljungby kommun och HLK har under en ganska lång tid fört diskussioner kring att starta en utlokaliserad förskollärarutbildning i Ljungby. När alla pusselbitarna föll på plats var det idel lycka och entusiasm från samtliga inblandade.

– Detta är en milstolpe för kommunen, nu kan vi säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Samarbetet med JU och HLK känns riktigt bra, jag är övertygad om att detta kommer bli en lyckad satsning, säger Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef på Ljungby kommun.

Även på HLK är det positiva tongångar.

– Dessa utbildningar är egentligen ett kvitto på flera saker. Samverkan mellan JU och övriga samhället fungerar och det är en förutsättning. Det är också ett kvitto att vi på HLK bedriver bra, kvalitetssäkrade, viktiga och forskningsnära utbildningar. Om inte studenterna av olika skäl inte kan komma till oss så får vi komma till dem, säger Jesper Boesen. säger Jesper Boesen, samverkansansvarig och forskningsmiljöansvarig på HLK.

Utbildningen ges via HLK, men studenterna som antas till utbildningen i Ljungby kommer studera på Campus Ljungby, dock kommer de att vara lika delaktiga som studenterna på HLK. Med hjälp av det senaste inom digitalt lärande kommer de ha samma möjlighet att interagera med läraren och klasskamraterna som studenterna i Jönköping.

Läs hela artikeln här: https://ju.se/om-oss/press/nyh…

2020 startades utlokaliserad förskollärarutbildning upp i Eksjö, Oskarshamn och Värnamo.

För mer information, kontakta Jesper Boesen:
Telefon: 036-10 15 30
Mejl: jesper.boesen@ju.se

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se
Presskontakt:
Sophie Liljefall
Telefon:
+46 36-10 1816
Epost:
sophie.liljefall@ju.se
Presskontakt:
Sofia Stenberg
Telefon:
036-101566
Epost:
sofia.stenberg@ju.se