Omvandling mellan isomererna kan genomföras fram och tillbaka ett obegrÀnsat antal gÄnger.

Azobensenerna kan anvĂ€ndas för att skapa speciella funktioner hos plastmaterial. TillsĂ€tts azobensener i en plastfilm fĂ„r man en film vars egenskaper kan förĂ€ndras beroende pĂ„ om och hur den belyses. Genom att variera ljusets egenskaper sĂ„som vĂ„glĂ€ngd, polarisering och ljusstrĂ„lens storlek kan materialets egenskaper pĂ„verkas pĂ„ olika sĂ€tt. Om man t ex anvĂ€nder en tunn ljusstrĂ„le sĂ„som en laser, kan man med denna ”rita in” mönster i materialet. Placerar man azobensenerna pĂ„ ytan av en plastfilm kan ytegenskaperna sedan modifieras med hjĂ€lp av ljus, o.s.v.

Plastmaterial med azobensener har mÄnga spÀnnande framtida anvÀndningsomrÄden, ett exempel Àr som material i sÄ kallade optiska dataminnen. Eftersom materialet Àr förhÄllandevis nytt, finns det ett behov av att studera hur det fungerar. Det finns bÄde olika typer av azobensener och olika polymerer (som Àr de stora molekyler som utgör huvudbestÄndsdelen i plastmaterial) att vÀlja bland. Egenskaperna hos azobensenmaterialet beror pÄ vilken kombination av azobensener och polymer som anvÀnds. I ett doktorsarbete har Viktora Skeppstedt utvecklat och studerat nÄgra olika polymerer innehÄllande azobensengrupper. Hennes avhandling fokuserar pÄ hur omvandlingen mellan de tvÄ isomererna pÄverkas av egenskaperna hos den polymer som anvÀnds. Studien Àr ett led i arbetet att skapa ökad kunskap om polymerer med azobensen-grupper.

Avhandlingen ”Thermal Isomerization of Azobenzene Side Chain Copolymers”, försvaras vid en offentlig disputation pĂ„ Chalmers under hösten.

Mer information:
Viktoria Skeppstedt, Material- och ytkemi, Chalmers tekniska högskola,
tel: 031-772 3411, e-post: vb@pol.Chalmers.se