Lokalpressens funktioner och villkor Ă€r föremĂ„l för en ny avhandling frĂ„n VĂ€xjö universitet. Historikern Per-Olof Andersson vill i sin avhandling, ”Den kalejdoskopiska offentligheten”, rikta uppmĂ€rksamhet mot den lokala pressens funktioner och dess betydelse för det offentliga samtalets villkor i ett lokalt och regionalt sammanhang. Det huvudsakliga undersökningsobjektet Ă€r Kronobergs lĂ€n under perioden 1880-1910, men vissa jĂ€mförelser görs med andra geografiska omrĂ„den.
Avhandlingen Ă€r uppbyggd kring ett antal delundersökningar som hĂ„lls samman av tre sammanvĂ€vda problemkomplex. För det första handlar det om pressens olika funktioner i samhĂ€llet. Vad gĂ€ller funktionen att informera, visar delundersökningarna att tidningarnas agerande beror pĂ„ det aktuella sammanhanget. Detta mĂ€rks exempelvis tydligt i bevakningen av politiska val. Beroende pĂ„ hur det gynnar ”deras” kandidat vĂ€xlar tidningarna mellan att visa och dölja information.
Den andra huvudfrÄgan behandlar betydelsen av regionala vÀrdemönster. HÀr framgÄr att de gammalkyrkliga vÀrderingarna som dominerade i omrÄdet vid denna tid, hade stor betydelse för tidningarnas agerande. De flesta tidningarna anslöt sig till idealen, andra försökte bekÀmpa dem, men ingen förnekade att de fanns och att de var betydelsefulla.
Slutligen riktas uppmÀrksamheten mot det offentliga samtalets villkor och lokalpressens betydelse i detta sammanhang. Vilka tankar och idéer som Àr möjliga att ge uttryck för i en viss tid och en viss miljö Àr beroende av en mÀngd omstÀndigheter. En tidigare ofta försummad faktor i detta sammanhang Àr sjÀlva samtalstonen. I avhandlingen ges exempel pÄ vilka konsekvenserna kunde bli om tidningarna alltför flagrant avvek frÄn god ton i samtalet.
Per-Olof Andersson Ă€r född 1961. Han Ă€r uppvĂ€xt i Åseda men Ă€r sedan 1988 bosatt i Tegnaby, en mil utanför VĂ€xjö. Han pĂ„började forskarstudierna vid Lunds universitet men Ă€r sedan 1999 verksam som forskare i historia vid Institutionen för humaniora vid VĂ€xjö universitet.
Avhandlingen försvaras fredagen den 5 oktober klockan 13:15. Disputationen Ă€ger rum i sal Homeros, VĂ€xjö universitet, Universitetsplatsen 1. Opponent Ă€r docent Lars-Åke Engblom, Göteborgs universitet.

Kontakta:
Per-Olof Andersson, telefon: 0470 – 137 70, 073 – 0270167
e-post: Per-Olof.Andersson@hum.vxu.se

BestÀll boken frÄn:
Kerstin Brodén, telefon.:0470-70 82 67, fax: 0470-807 15
e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: