De fyra huvudkapitlen visar hur sällskapet grundades och belyser de kontroverser som förekom under dess första år, hur djurparken omskrevs i samtida nyhetsmedier, hur sällskapet genom sin guidebok inriktade djurparken mot en icke-vetenskaplig publik och på vilket sätt djurparken användes för vetenskapliga ändamål.

Studien visar främst att djurparken alltid vände sig till en betalande publik. Publikintäkterna användes sedan för att bekosta andra verksamheter inom sällskapet såsom ett naturalhistoriskt museum och vetenskapliga publikationer. För att publiken skulle förstå vad den såg i djurparken publicerade sällskapet en guidebok med kortare förklaringar av alla djur. Förekomsten av en djurpark, som var öppen för en allmän publik och samtidigt utrustad med en guidebok, gjorde denna djurpark och även sällskapet till en betydelsefull förmedlare av zoologiska kunskaper. Denna roll hos djurparken är viktig eftersom djurparker ofta blivit avfärdade som rena underhållningsinstitutioner och därmed inte intressanta för vetenskaplig forskning.

Sofia Åkerberg är född i Tibro och uppvuxen i Knivsta och Skövde.
Sofia nås på:
Tel: 090 -786 98 05
E-post: sofia.akerberg@histstud.umu.se

Tisdagen den 4 december försvarar Sofia Åkerberg, institutionen för historiska studier, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Knowledge and Pleasure at Regent’s Park: The Gardens of the Zoological Society of London during the Nineteenth Century. Svensk titel: Kunskap och underhållning i Regent’s Park: Londons zoo och Zoological Society of London under 1800-talet.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är Dr. Richard Drayton, Faculty of History, University of Cambridge, Cambridge, Storbritannien och Corcoran Department of History, University of Virginia, Charlottesville, USA.
Disputationsakten sker på engelska.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23