ISIS står för ”Industriella styr- och informationssystem”. Det är ett av 25 s k kompetenscentra i landet, som Närings- och teknikutvecklingsverket Nutek satt upp som samarbetsorgan för industri och universitetsforskare.

Att ett sådant samarbete ger bra resultat för båda parter är inte självklart. Industrin vill ha fram nyttiga, tillämpbara resultat, medan forskarna vill göra vetenskapligt väsentliga, publicerbara studier. ISIS har dock enligt utvärderingen lyckats mycket väl med att kombinera industriell relevans och vetenskaplig toppkvalitet.

ISIS’ huvudområde är komplexa industriella system för kontroll och övervakning. Sju företag ingår i samarbetet, främst storföretag som Saab, Ericsson och ABB.
Flera ISIS-projekt har redan lett till tillämpningar inom industrin. Projekten rör sig om bland annat flygplansnavigerin samman med Saac Aircraft, felsökning i förbränningsmotorer samman med Saab Automobile och Mecel, och industrirobotar samman med ABB Robotics.

Det nära samarbetet mellan universitet och näringsliv i Nuteks kompetenscentra ger en naturlig väg för forskare in i industrin. Men i ISIS’ fall har vägen faktiskt också gått åt andra hållet: fem ingenjörer från de deltagande företagen har börjat som doktorander på universitetet.

Mer information: professor Lennart Ljung, 013-281310, e-post ljung@isy.liu.se, ämnesadm. Ulla Salaneck, 013-2822 25, e-post ulla@isy.liu.se, eller växeln 013-28 10 00 (fråga efter någon av de andra professorerna eller lektorerna vid ISIS).

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: