Svampar som lever i samspel, sÄ kallad symbios, med skogens trÀd Àr livsviktiga för trÀdens nÀringsupptag. Dessa symbiotiska organismer, mykorrhizasvampar, lÀmnar nÀringsÀmnen till trÀden i utbyte mot kol som trÀden, genom fotosyntesen, hÀmtar frÄn luften. Upp till 20 procent av den koldioxid som trÀden binder gÄr till svamparna. De 1100 arter av mykorrhizasvampar som finns i Sverige pÄverkar sÄledes fördelningen av kol och nÀringsÀmnen i skogsekosystemet, men de kan Àven sjÀlva pÄverkas om nÀringstilllgÄngen Àndras.

Petra Fransson, SLU har, i en doktorsavhandling, undersökt effekterna av koldioxid och skogsgödsling pÄ mykorrhizasvampar i granskog. Tre Ärs behandling med förhöjda halter av koldioxid i heltrÀdskamrar visade sig ha stora effekter pÄ mykorrhizasvamparnas sammansÀttning.

Om halten koldioxid ökar i luften, till exempel pÄ grund av förbrÀnning av fossila brÀnslen, kan trÀdet öka sin fotosyntes. DÄ ökar Àven tillgÀngligheten av kol för svamparna och svamparna kan vÀxa mer. Det betyder att trÀdet kan förses med mera nÀring frÄn marken och trÀdet kan dÄ vÀxa snabbare.

Resultaten i Petra Franssons avhandling tyder ocksÄ pÄ att stora trÀd, som kan fixera mer kol, kan subventionera mindre trÀd genom att kol rör sig genom ett genemsamt nÀtverk av svampmycel. Den stabila kolisotopen 13C kan anvÀndas för att se frÄn vilka trÀd mykorrhizasvamparna fÄr sitt kol.
I en gödslingsstudie undersökte Petra Fransson effekterna av en kontinuerlig tillförsel av nÀring och vatten under tio Är. Det orsakade ocksÄ stora förÀndringar i svamparnas artsammansÀttning, och i vissa fall ökade samma arter som vid koldioxid-behandling. Vid kvÀvenedfall och gödsling i stora doser har vanligtvis antalet arter minskat, men i denna studie minskade inte antalet arter.
FM Petra Fransson, institutionen för skoglig mykologi och patologi vid SLU, försvarade fredagen den 25 januari 2002 kl. 9.15 sin doktorsavhandling Responses of Ectomycorrhizal Fungi to Changes in Carbon and Nutrient Availability.
Mer information: Petra Fransson, 018-67 27 97 E-post: Petra.Fransson@mykopat.slu.se
Pressbilder hittar Du pÄ: http://www.slu.se/aktuellt/pressbilder/index.html
LĂ€s mer i Fakta Skog nummer 3/2001: http://www.slu.se/forskning/fakta/faktaskog/index.html

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90