IVA och Connect Sverige har bjudit in landets samtliga universitet och högskolor att nominera företag som knoppats av från den egna skolan till Årets avknoppningsföretag. Syftet är att stimulera innovationskraft och entreprenörsanda genom att uppmärksamma goda exempel. 21 högskolor har anmält 45 företag till tävlingen och under hösten utser juryn de företag som nomineras till finalen. En nationell segrare utses i december.

– I relation till BNP är Sverige ett av de länder som satsar mest på forskning och utveckling. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det därför viktigt att de framsteg som görs vid våra högskolor kan vidareutvecklas till kommersiellt gångbara produkter och tjänster, säger Lars Öjefors, VD för Industrifonden och juryns ordförande.

– För att stärka Sveriges konkurrenskraft behövs en tydligare koppling mellan utbildningsväsende och näringsliv. Genom att lyfta fram och premiera bra affärsidéer hoppas vi förstås också att fler studenter och forskare stimuleras att våga starta eget, säger IVA:s VD Lena Torell.

Operax mottar ett diplom om nomineringen till Årets avknoppningsföretag i samband med en informationsträff kring Connect. Ceremonin äger rum i Centek-huset på Luleå tekniska universitet den 7 november cirka klockan 15.45.

Ytterligare information: Aage Reerslev, projektledare IVA, mobil: 070-698 17 51, e-post: ar@iva.se eller Jim Sundqvist, VD Operax, mobil: 070-579 55 01, e-post: jim.sundqvist@operax.com

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: