Invalet skedde rent formellt redan den 12 november 2001.
Vid en ceremoni i Beijing den 3 juni mottog Eric Forssberg insignierna av den kinesiska Ingenjörsvetenskapsakademiens preses, professor Kuangdi Xu.

Eric Forssberg har utsetts till utländsk ledamot i CAE på grund av sina insatser inom mineraltekniken samt för sitt samarbete med kinesiska institutioner.

CAE bildades 1994 och har 613 kinesiska och 24 utländska ledamöter. I Kina finns ungefär tio miljoner ingenjörer (!), varför ett ledamotskap i CAE självfallet utgör en mycket uppskattad utmärkelse för den kinesiske ingenjören.

Upplysningar: Professor Eric Forssberg, tel. 08-540 245 20 eller 070-546 27 28

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: