Projektet har som mål att synliggöra och underlätta användandet av vetenskapliga ”open access”-tidskrifter och genom detta öka deras användning och genomslag. Tjänsten kommer att vara heltäckande och innehålla tidskrifter som använder någon form av kvalitetskontroll. Den blir inte begränsad till något särskilt språk eller ämne.
DOAJ kommer att genomföras i två steg. I första steget skapas katalogen med fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. Den andra delen innehåller utveckling av ett söksystem på artikelnivå och kommer att påbörjas senare under våren 2003.

Open Society Institute är en stiftelse, grundad av finansmannen George
Soros, som stödjer utveckling inom rad olika frågor, t.ex. kultur,
utbildning, hälsofrågor och mänskliga rättigheter, i flera länder främst i
östeuropa

För att försäkra sig om en vid spridning av tjänsten kommer Open Society Institute att arbeta tillsammans med eIFL Network som är en paraplyorganisation för nationella bibliotekskonsortier i nästan 50 länder. Därmed blir tjänsten tillgänglig för mer än 3000 bibliotek i tredje världen.

– ”Open access”-tidskrifter kan konkurrera med traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter ifall bibliotekarier och användare blir uppmärksammade på dessa titlar. DOAJ-projektet är ett sätt att uppmärksamma deras existens, säger Melissa Hagemann, Program Manager för Open Acces programmet vid Open Society Institute. – Vi tror att tjänsten kommer att bli ett viktigt referensverktyg för den vetenskapliga kommunikationen, och vi är stolta över att samarbeta med Lunds universitet och SPARC för att stödja utvecklingen av ett så viktigt projekt.

– Projektet i Lund är en mycket viktig insats när det gäller att försäkra sig om att ”open access”- tidskrifter integreras i bibliotekens tjänster och att de uppfyller de löften om ökad tillgänglighet och därmed större genomslag i den vetenskapliga kommunikationen som ligger i ”open access”- tanken, säger Rick Johnson, SPARC Enterprise Director. Det dyker ständigt upp nya ”open access”- titlar on-line SPARC är stolta över att samarbeta med Lunds universitets bibliotek i denna banbrytande utvecklingsinsats.”

– Lunds universitets bibliotek tror på utvecklingen mot ”open access” för vetenskaplig information,” säger Lars Björnshauge, universitetsbibliotekarie vid Lunds universitets bibliotek.

– Samarbetet med Open Society Institute och SPARC kommer att göra de många tidskrifter som håller hög kvalitet och är fritt tillgängliga mer lättåtkomliga, och därmed föra den vetenskapliga kommunikationen vidare till nästa fas.

För mer information kontakta:
Lars Björnshauge, lars.bjornshauge@lub.lu.se, mobilnr 070-217 70 28

Mer informationomDOAJ finns på projektets hemsida: http://www.doaj.org

eIFL Network (http://www.eifl.net)

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

046-222 70 17

Mobil:

0727-385858