Idén att satsa på fundraising kom upp när universitetsledningen och dekanerna för några år sedan gjorde en studieresa till ett antal universitet i USA. I USA är det vanligt att universiteten har organisationer för fundraising för att utveckla relationerna med omvärlden, t ex med alumni (tidigare studenter vid lärosätet) och nuvarande och presumtiva donatorer. I Sverige har Umeå universitet och Chalmers tekniska högskola varit först med att införa fundraising.

– Vill vi nå maximal kvalitet i vår verksamhet och utnyttja hela universitetets potential behöver vi mycket mer resurser, säger Boel Flodgren, Den modell som nu introduceras i Lund innebär inte att en ny organisation för fundraising ska ta över de kontakter med omvärlden som många forskare och fakulteter redan har. Istället gäller det att tillföra nya kontakter och även starta en diskussion inom universitetet om vad som är mest angeläget att satsa på.

Universitetet har anställt Carina Skoglund på ett treårigt projekt för att arbeta upp formerna för fundraising. Hon är utbildad jurist, 47 år gammal, och har varit verksam inom bankvärlden. Närmast kommer hon från Föreningssparbanken i Malmö där hon varit chef för lokalkontoren med drygt 200 anställda. Hon har också arbetat på Handelsbanken och SEB och startade på 90-talet Provinsbanken i Helsingborg.

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

046-222 70 17

Mobil:

0727-385858