Vid sextiden i morse, torsdag den 20 augusti släpptes tre ballonger med IRF:s infraljudssensorer från Esrange utanför Kiruna.

Den första ytsprängningen, av totalt tre, genomfördes av LKAB Kimit på gruvområdet i Mertainen klockan 08.30. En andra ytsprängning skedde 10.26.

Den tredje och sista ytsprängningen planeras till torsdag eftermiddag, senast 17.00.

Infraljudsexperimentet leds av Institutet för rymdfysik, IRF, i samarbete med SSC Esrange och LKAB Kimit.

Media är välkomna att ta del av pressbilder och filmer nedan:

Filmer och bilder från uppsläppet på Esrange, ange byline: SSC.

https://cloud.irf.se/s/7EJD4pLznsmxoyW

Filmer och foton från ytsprängningarna i Mertainen, ange foto: Craig Heinselman och Johan Svensson, EISCAT. 

https://cloud.irf.se/s/QN28AdyxNLBz46X

Mer information och tidigare pressmeddelande om infraljudsexperimentet:

www.irf.se

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt:

Annelie Klint Nilsson

Telefon:

+46 980 79076

Mobil:

+46 980 79076