Vi tenderar att överskatta vårt eget miljöengagemang, visar forskning från Göteborgs universitet. I en studie med deltagare från Sverige, USA, England och Indien var de flesta övertygade om att de överlag agerar mer miljövänligt än andra.

I studien svarade över 4 000 människor på hur mycket och hur ofta de utför miljövänliga gärningar jämfört med andra. Det handlade till exempel om att köpa miljömärkta produkter, spara hushållsenergi och minska inköp av plastpåsar.

Det visade sig att majoriteten av deltagarna skattade sig själva som mer miljövänliga än andra, både i förhållande till okända människor och när de jämförde sig med sina vänner.

− Resultaten pekar på vår tendens att överskatta våra egen förmågor, vilket går i linje med tidigare studier som har visat att de flesta anser sig vara ärligare, mer kreativa, och bättre bilförare än andra. Studien visar att överoptimism, eller ”bättre-än-andra”-effekten, även gäller för miljövänliga beteenden, säger Magnus Bergquist, forskare i miljöpsykologi.

Efter analys av data från olika typer av miljövänliga handlingar visade det sig att deltagarna var mer benägna att överskatta sitt engagemang för sådant de utför ofta. Många verkade dra den felaktiga slutsatsen att de miljövänliga handlingar de utför ofta, utför de också oftare än andra.

En konsekvens av att uppleva sig själv som mer miljövänlig än andra är att det kan minska motivationen för att bete sig miljövänligt i framtiden. Studien visade också att när vi människor upplever oss själva som mer miljövänliga än andra tenderar vi faktiskt att bli lite minder miljövänliga.

Ett sätt att minska risken för att vår överoptimism ska hämma vårt miljöengagemang kan vara att försöka ha en mer realistiskt syn på vår egen insats för miljön, enligt Magnus Bergquist.

− Rent logisk kan ju inte de flesta vara mer miljövänliga än genomsnittet. Ett annat sätt är att informera om att andra faktiskt beter sig miljövänligt och på så sätt skapa en miljövänlig norm. Sociala normer påverkar oss även på det här området, det har vi sett i tidigare studier, säger Magnus Bergquist.

 

Mer information:
Studien Most People Think They Are More Pro-Environmental than Others: A Demonstration of the Better-than-Average Effect in Perceived Pro-Environmental Behavioral Engagement har publicerats i Basic and Applied Social Psychology, Vol. 42, Issue 1, 2020.

Kontakt:
Magnus Bergquist, forskare i miljöpsykologi, psykologiska institutionen och post-doc på Centre for Collective Action Research (CeCAR), båda vid Göteborgs universitet.
Telefon: 031−786 1653, mobil: 070−2492513, e-post: magnus.bergquist@psy.gu.se.
Tidigare publikationer: https://psy.gu.se/personal?userId=xbermw

Bild Magnus Bergquist: Fotograf Johan Wingborg

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851