Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag till sammanlagt sex kvinnor för anställningar som forskare inom teknikvetenskaperna som domineras av manliga forskare. Avsikten med anställningarna är att bidra till ökad jämställdhet inom teknikvetenskaperna, till forskarrekrytering och till förnyelse av teknikvetenskaplig grundforskning. Anställningarna är på sex år.

Hösten 2001 publicerade Tatiana Makarova en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature tillsammans med Bertil Sundqvist, professor i experimentell fysik vid Umeå universitet. De hade då funnit magnetism i en form av rent kol. Det nya magnetiska materialet var en form av molekylärt kol, C60, en s.k. fulleren, populärt kallad ”fotbollsmolekylen”, som behandlats under mycket höga tryck och temperaturer. Resultaten väckte stort internationellt intresse.
Makarovas forskning har till viss del ändrat inriktning och nu försöker hon bland annat att magnetisera rent kol med hjälp av laser i stället för, som tidigare, högt tryck.

Tatiana Makarova har gästforskat i Umeå 2001/2002 och var tidigare varit verksam vid Ioffe Physico-Technical Institute i St. Petersburg. I och med anställningen från Vetenskapsrådet blir hon kvar vid Umeå universitet och institutionen för fysik.

För ytterligare information, kontakta:
Tatiana Makarova, institutionen för fysik
Telefon: 090-786 50 04
E-post: tatiana.makarova@physics.umu.se