Genom att undersöka ett blodÀggviteÀmne, s.k. makroglobulin, frÄn bÄde friska personer och patienter med MS har Gunnarsson kunnat visa att denna molekyl genomgÄr stora formÀndringar nÀr den utövar sin funktion som hÀmmare av de enzymer som bryter ner proteiner. Gunnarsson har etablerat ett flertal nya immunkemiska reagens (monoklonala antikroppar), som kan sÀrskilja olika former av makroglobulinet.

Hos MS-patienterna tycks makroglobulinet vara förÀndrat i sin molekylÀra struktur och fungera sÀmre. Detta medför att dessa nedbrytande enzymer kan tillÄtas att utöva sin funktion inne i hjÀrnan och dÀrmed bidra till att skapa de proteinfragment som antas utlösa sjukdomen. SÄ smÄningom leder detta till den immunreaktion mot den egna hjÀrnvÀvnaden som dominerar bilden av multipel skleros.

Fynden i avhandlingen kan ha stor betydelse för hur sjukdomen i framtiden kan diagnostiseras och behandlas.

Avhandlingen har titeln ”The conformational complexity of alpha2-macroglobulin and its relation to multiple sclerosis”. Svensk titel ”Alpha2-macroglobulins komplexitet och dess relation till multipel skleros”.
Disputationen Àger rum kl. 13.00 i Sal E04 vid Immunologiska avdelningen.
Fakultetsopponent Ă€r docent Hans-Peter MĂŒller, Institutionen för Cell- och MolekylĂ€rbiologi, Lunds Universitet.

Martin Gunnarsson finns pÄ tel. 090-785 35 76, e-post: martin.gunnarsson@climi.umu.se

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23