Inom ishockey är förekomsten av hjärnskakningar alarmerande hög. För att kartlägga våldet mot huvudet som ishockeyspelare utsätts för har forskare monterat in sensorer i deras tandskydd.

Mikael Swarén
Forskare i idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna
miv@du.se
 023-77 89 75