Det tvååriga masterprogrammet anordnas av institutionen för datavetenskap och medieteknik vid fakulteten för teknik och samhälle och är kopplat till universitetets forskningscenter Internet of Things and People (IoTaP). Utbildningen förbereder studenterna för karriärer inom en snabbt växande global industri.

Enligt programkoordinator Romina Spalazzese vid Malmö universitet finns det ingen liknande utbildning i Sverige idag.

– Efterfrågan på personer med teknisk kompetens inom området förväntas öka dramatiskt, säger hon och fortsätter:

– För att stärka Sveriges position inom ”IoT” är det av grundläggande betydelse att ge studenterna relevanta kunskaper och färdigheter i ämnet. Programmet innefattar därför både tekniska aspekter, mänskliga faktorer, innovation och affärsmodeller.

30 miljarder uppkopplade saker

En av de starkaste trenderna inom informations- och kommunikationsteknologi är den remarkabla ökningen av uppkopplade prylar i samhället. Enligt branschens egna prognoser beräknas dessa vara uppemot 30 miljarder till antalet år 2025.

Programmet har utvecklats i samarbete med företag inom branschen och är utformat för att möta den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden när det kommer till att dra nytta av olika typer av uppkopplade vardagsföremål, fordon och maskiner.

Stort efterfrågan på arbetsmarknaden

Genom olika aktiviteter kommer företagen ha nära kontakt med studenterna, till exempel genom gästföreläsningar och examensarbeten. Efter masterprogrammet innebar de en unik spetskompetens som kan hjälpa företag att utveckla produkter och tjänster för att bli globalt konkurrenskraftiga.

– Som en följd av den snabba utvecklingen av olika IoT-baserade smarta städer och lösningar för e-hälsa kommer våra studenter att ha yrkesmässiga möjligheter inom både den privata och offentliga sektorn, säger Romina Spalazzese.

FAKTA

Masterprogam: Sakernas internet (Internet of Things)
Lärosäte: Malmö universitet
Omfattning: 120 poäng / Heltid
Tidsperiod: 23 augusti 2023 – 8 juni 2025
Ansökan: Senast 16 januari 2023
Vänder sig till: Masterprogrammet är relevant för studenter med en kandidatexamen i datavetenskap, datateknik, data- och informationsvetenskap, programvaruteknik, informatik, telekommunikation, elektroteknik eller relaterade områden.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Hanna Svederborn
Telefon:
070 410 09 86
Epost:
hanna.svederborn@mau.se
Presskontakt:
Magnus Erlandsson
Telefon:
040-6658683
Epost:
magnus.lars.erlandsson@mau.se