I en ny bibliometrisk studie av forskningsområdet TMD (käkbesvär) hamnar Malmö universitet på andra plats i världen. Rankningen visar bland annat produktivitet och citeringar per publikation.

Studien har analyserat forskning inom området TMD. TMD står för temporomandibulär dysfunktion och omfattar smärta och funktionsstörning i käkleder och käkmuskulatur.

I den bibliometriska studien hamnar Malmö universitet på andra plats, efter universitetet i Saõ Paulo, när världens mest produktiva institutioner inom området rankas. Lärosätet får speciellt bra resultat när det gäller antal citeringar per ensamförfattade artiklar. I samma rankning hamnar KI på femte plats och Århus universitet på sjätte plats.

Produktiva forskare vid Malmö universitet
Ett flertal forskare vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet har TMD som forskningsområde. Professor och övertandläkare Thomas List är den sjätte mest produktive författaren. Peter Svensson, som rankas högst i samma mätning, är verksam som gästprofessor vid Malmö universitet.

I studien har data från en tjugoårsperiod analyserats, från 1992 till 2021. Studien har kartlagt bland annat vilka institutioner i världen som är mest produktiva, vilka som har flest antal ensamförfattade forskningsartiklar och antal citeringar per publikation. Även större publiceringstrender inom forskningsområdet har kartlagts. I analysen har man enbart inkluderat data från Web of Science, en omfattande databas med vetenskaplig litteratur och citeringsdata.

Forskning med stort genomslag i tandvården
Flera forskare vid Malmö universitet har ingått i ett internationellt konsortium kring just TMD där man tillsammans tagit fram en metod för att diagnosticera käkbesvär och orofacial smärta. Denna metod har senare vidareutvecklats av forskarna vid Malmö universitet i ett nationellt och internationellt samarbete. Metoden, som inkluderar både screening och diagnostik, lärs idag ut till såväl tandläkarstudenter som yrkesverksamma. Den är även implementerad i allmäntandvården i ett flertal svenska regioner.

– Det är väldigt roligt att forskning som bedrivits vid Malmö universitet och tidigare på Malmö högskola under många år, av Thomas List med medarbetare, visar på så brett internationellt genomslag, säger Birgitta Häggman-Henrikson, ämnesansvarig för Orofacial smärta och käkfunktion vid Odontologiska fakulteten.

Kontaktuppgifter:
Birgitta Häggman-Henrikson. Mail: birgitta.haggman.henrikson@mau.se.

Läs mer om forskningen:
Bibliometri kan användas för att mäta forskningens akademiska genomslag, till exempel genom att kartlägga hur många gånger en publikation citeras (CPP). Det kan också användas för att kartlägga samarbeten, forskningsområden och discipliner. Här kan du läsa den aktuella studien:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468785522002415?via%3Dihub

Upp till 15 procent av befolkningen upplever långvarig smärta i ansikte och käkar. Forskare vid Malmö universitet har tagit fram en enkel modell för screening och diagnostik så att personer med dessa besvär kan fångas upp och få behandling. Läs mer om forskningen och hur metoden används här:
https://mau.se/forskning/forskningens-genomslag/

Om du är kliniskt verksam och vill veta mer:
https://mau.se/om-oss/fakulteter-och-institutioner/odontologiska-fakulteten/odontologiska-fakulteten/dctmd/

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Anna Dahlbeck
Telefon:
040 665 87 93
Epost:
anna.dahlbeck@mau.se